Skriv här det du söker efter!

Anders Brink

Anders Brink

Anders Brink

Professor 

i processteknik

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

anders.brink@abo.fi

Tfn +358 469216955

Forskningsprofil