Skriv här det du söker efter!

Kemi- och processteknik

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

20.3–3.4.2019

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

Under studierna i kemiteknik kombinerar du teori med praktik. Efter allmänna grundstudier i matematik, fysik, kemi och industriell ekonomi, liksom de tre huvudämnena, fördjupar du dig i ett huvudämne: process- och systemteknik, processkemi eller naturmaterialteknik. Tillsammans med språkstudier och valfria kurser skräddarsyr du din utbildning och blir först teknologie kandidat och därefter diplomingenjör. Med en praktikperiod i näringslivet, antingen i Finland eller utomlands, förbereder du dig för arbetslivet. Utlandserfarenhet öppnar många dörrar för diplomingenjörer.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 20.3.2019 till 3.4.2019 kl. 15.00.

 

Studiehandbok för utbildningslinjen i kemi- och processteknik

Studiehandbok

Du som diplomingenjör i arbetslivet

Färdiga diplomingenjörer jobbar i centrala positioner både inom industri, näringsliv och i universitetsvärlden. Diplomingenjörer jobbar exempelvis som projektingenjörer, produktutvecklare, processplanerare, försäljare, konsulter, direktörer och företagare inom en mängd branscher, såsom energi-, skogs- och pappersindustri, kemisk industri, gruv- och metallindustri, samt mekanisk eller livsmedelsteknisk industri. Diplomingenjörer har bra lön och utbildningens bredd och goda rykte ger ypperliga avanceringsmöjligheter i hela världen.

Bonus: För duktiga diplomingenjörer erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Kursutbudet är mångsidigt med allt från föreläsningar och seminarier till laborationer och exkursioner. Efter att man med sina studiekamrater har kämpat med räkneövningar och labbrapporter känns det som ens årskurs blivit en liten familj. Camilla Karlemo

Kontakta oss

Besöksadress

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Axelia
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Postadress

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Biskopsgatan 8
20500 Åbo