Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Omfattning

180 studiepoäng / 3 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

17.3-31.4.2021 (deadline kl. 15.00)

Utbildningslinjen för farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på apotek eller sjukhus genom att behandla läkemedelsrecept och berätta hur ett läkemedel ska användas, eller så jobbar du inom läkemedelsindustrin med kvalitetskontroll. En farmaceut vet hur läkemedlen utvecklas och hur de verkar i människan. Den treåriga farmaceututbildningen ger dig en farmaceutexamen och ett intressant yrke med utmärkt sysselsättningsläge.

Under utbildningen fokuserar du främst på hur läkemedel fungerar, hur de tillverkas och hur olika läkemedel tillsammans påverkar kroppen. Du lär dig också mycket om människans fysiologi och sjukdomars uppkomst. Förutom kurser i farmaci går du också kurser i biologi och kemi, och deltar i grupparbeten, laborationer och räkneövningar. Tack vare ett halvt års praktikperiod lyckas du med stor sannolikhet få fotfäste i arbetslivet redan under studietiden.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 17.3.2021 till 31.3.2021 kl. 15.00.

 

Studiehandbok för utbildningslinjen i farmaci

Studiehandbok

Huvudämnen

I utbildningslinjen för farmaci ingår huvudämnet farmaci, och efter att du har avlagt farmaceutexamen kan du söka in till magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi.

Du som farmaceut i arbetslivet

Med farmaceutexamen kan du i ditt jobb dagligen hjälpa människor. De flesta farmaceuter jobbar med kundservice på privata apotek eller på sjukhusapotek, men du kan också ha mångsidiga arbetsuppgifter inom läkemedelsindustrin och partihandeln. Din förståelse för läkemedlens betydelse för individer och samhälle öppnar dörrar till intressanta sakkunniguppgifter även hos myndigheter såsom FPA och Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare har du nu en utmärkt grund att bygga på, t.ex. genom att söka till vår provisorutbildning.

Kontakta oss

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo