Skriv här det du söker efter!

Kemi och Kemiteknik

Kemi och Kemiteknik

Forskningen inom ämnesklustret Kemi och kemiteknik bedrivs inom ramen för följande laboratorier:

Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik

 • Utveckling av hållbara kemiska processer, funktionella material och kemiska sensorer
 • Avancerad kemisk syntesteknologi och högtemperatur-reaktioner

Innovativ kemiteknik baserad på förnybara resurser

 • Besökadress: Henriksgatan 2, Aurum
  Postadress:
  Åbo Akademi
  Molkylärvetenskap och -teknik
  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  Henriksgatan 2
  20500 Åbo

 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

 • Förädling av biomassa till värdefulla kemiska föreningar och nya bio-baserade material
 • Innovativa tekniska tillämpningar baserade på 2D- och 3D-tryckning av nanocellulosa och andra naturmaterial
 • Besöksadress: Henriksgatan 2, Aurum
  Postadress:
  Naturmaterialteknik
  Åbo Akademi
  Henriksgatan 2
  20500 Åbo

Uppdaterad 29.5.2023