Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Farmaci

Användning av läkemedel berör oss alla både på individ- och samhällsnivå. Farmaci handlar om hur läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de verkar i oss. Under dina studier sätter du dig in i olika teman inom farmaci, bland annat läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci. Dessa ger dig djupare insikter i fascinerande frågor såsom läkemedlens egenskaper, verkningsmekanismer och effekter, tillverkningsprocesser inom läkemedelsindustrin, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel.

Studierna i farmaci leder till farmaceutexamen som ger dig ett yrke. Samtidigt utgör farmacistudierna också en naturlig vetenskaplig grund för den som vill söka vidare till vårt magisterprogram (Läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi) eller som siktar på provisorutbildning. Under ämnesstudierna börjar du också bygga upp din yrkesidentitet som farmaceut. Den stärker du ytterligare under den sex månader långa praktikperioden som knyter ihop huvudämnets teori med det praktiska arbetet på ett apotek eller ett sjukhusapotek. Genom valfria kurser har du möjlighet att specialisera dig ytterligare inom naturvetenskap, ekonomi eller inom kommunikation och psykologi. Som stöd för din farmaceutkarriär kan du också välja andra kurser ur hela Åbo Akademis kursutbud.

Det intressanta med farmaciutbildningen är att man får kombinera biologi- och kemistudier med framställning och utveckling av läkemedel för att främja vår hälsa. Ronja Kainberg

Forskning inom ämnet

Tyngdpunkterna i farmaceutisk forskning vid Åbo Akademi är läkemedelsdesign och -utveckling. Mycket av forskningen är centrerad kring farmaceutisk teknologi och fokuserar sig på olika områden inom läkemedelsutveckling samt nya tillverknings- och formuleringsteknologier. Bland annat friformsframställning (3D printing), mikrofluidistik och nanoteknologi för läkemedelstillförsel och diagnostik (nanomedicin) är områden som det fokuseras på.

Se mera om vårt samarbete

Läs mer om vår forskning

 

Karriärmöjligheter

De flesta farmaceuter använder sitt farmacikunnande inom kundservice på privata apotek eller på sjukhusapotek, men du kan också jobba inom partihandeln och som läkemedelsrepresentant inom läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin erbjuder också andra mångsidiga arbetsuppgifter, bland annat inom utveckling och kvalitetskontroll. Studierna i farmaci ökar din förståelse för läkemedlens betydelse för individer och samhälle och öppnar dörrar även till intressanta sakkunniguppgifter hos myndigheter såsom FPA och Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). Farmacikunnande behövs också i forsknings-, undervisnings- och utvecklingsuppgifter vid universitet och mindre läkemedels- och bioteknikföretag.

Kontakta oss

Besöksadress

Biocity, 3:e vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo