Skriv här det du söker efter!

Process- och energiteknik – forskning och personal

Process- och energiteknik – forskning och personal

Forskningen inom ämnesklustret process- och energiteknik bedrivs inom ramen för följande laboratorier:

Laboratoriet för energiteknik

  • biobränsleproduktion
  • nya, effektivare modeller för minskning av växthusgasutsläpp

Laboratoriet för industriell ekonomi

  • nya affärsmodeller och organisationsstrukturer i energi- och transportindustrin

Laboratoriet för process- och systemteknik

  • process- och produktionsoptimering samt -reglering
  • matematisk modellering och databaserade analysmetoder samt mjuka beräkningsteknologier

Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

  • katalys, kinetik och modellering av kemiska reaktorer
  • kemiska reaktioner för industriell produktion av kemikalier

 

 

Postadress (Åbo)

Åbo Akademi
Process- och energiteknik
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress (Vasa)

Åbo Akademi i Vasa
Energiteknik
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
PB 311
65101 Vasa

Uppdaterad 23.8.2021