Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i kemi- och processteknik

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Vasa, Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3.2020-1.4.2020 (deadline kl. 15.00)

Magisterprogram i kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

I magistersprogrammet i kemi- och processteknik ingår huvudämnena process- och systemteknik, processkemi, naturmaterialteknik och energiteknik. De fördjupade kurserna ger dig en bred kunskap inom ditt valda huvudämne och de kunskaper som behövs för att kunna specialisera dig inom det område som tilltalar dig mest. Studiernas struktur låter dig också skräddarsy din utbildning med kurser både från de övriga ämnena inom kemi- och processteknik och från andra ämnen vid universitetet. Dina studier avslutas med ett diplomarbete som utförs vid ett laboratorium inom ditt huvudämne.

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Studiehandbok för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Studiehandbok

Huvudämnen

I magistersprogrammet i kemi- och processteknik ingår huvudämnena processkemi, process- och systemteknik, naturmaterialteknik och energiteknik. Processkemi, process- och systemteknik samt naturmaterialteknik undervisas i Åbo medan energitekniken finns i Vasa. Studerande kan också skriva sitt diplomarbete inom industriell ekonomi.

Du som diplomingenjör i arbetslivet

Färdiga diplomingenjörer jobbar i centrala positioner både inom industri, näringsliv och i universitetsvärlden. Diplomingenjörer jobbar exempelvis som projektingenjörer, produktutvecklare, processplanerare, försäljare, konsulter, direktörer och företagare inom en mängd branscher, såsom energi-, skogs- och pappersindustri, kemisk industri, gruv- och metallindustri, samt mekanisk eller livsmedelsteknisk industri. Diplomingenjörer har bra lön och utbildningens bredd och goda rykte ger ypperliga avanceringsmöjligheter i hela världen.

Bonus: För duktiga diplomingenjörer erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Kontakta oss

Besöksadress

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Axelia
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Postadress

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Telefonnummer

+358 2 215 31