Skriv här det du söker efter!

Annika Meinander

Annika Meinander

Annika Meinander

Akademilektor 

i cellbiologi

Cellbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

annika.meinander@abo.fi

Tfn +358 469201699

Forskningsprofil