Skriv här det du söker efter!

Christer Glader

Christer Glader

Christer Glader

Universitetslärare 

Matematik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christer.glader@abo.fi

Tfn +358 469216766

Forskningsprofil