Skriv här det du söker efter!

Biokemi

Biokemi

Biokemi

För att kunna utveckla nya läkemedel och hälsofrämjande livsmedel behöver vi förstå de kemiska mekanismerna bakom olika biologiska processer och sjukdomar. Biokemin studerar livet på molekylär nivå. Du som studerar biokemi lär dig om biomolekylernas struktur, funktion, metabolism och samverkan i levande organismer. Du lär dig även om människocellernas uppbyggnad och om biokemiska fenomen, t.ex. hur näringsämnen omvandlas till energi i cellen och hur immunförsvaret skyddar oss mot virus- och bakterieangrepp. Biokemi har du även nytta av inom andra vetenskapsområden, såsom cellbiologi, medicin, genetik, utvecklingsbiologi, mikrobiologi och miljövetenskap.

Biokemi är ett av huvudämnena som du som avlagt kandidatexamen i cell och molekylär biovetenskap kan välja på magisternivå. Studier i biokemi är mångsidiga med både teoretiska och praktiska element. Fritt valbara kurser och moduler med kurser från andra ämnesområden ger dig möjlighet att forma din egen profilering. Inom samarbetet Molecular Cell Biology avlägger du också kurser vid Åbo Universitet. Studerande med andra huvudämnen kan läsa biokemi som både långt och kort biämne.

Tyngdpunkterna i biokemisk forskning vid Åbo Akademi är strukturbioinformatik och datorbaserad modellering av molekylinteraktioner, lipiders och proteiners roll i olika biologiska membraner, lipidtransportmekanismer i celler, cellens proteinhomeostas vid cellstress och analys av toxiner från cyanobakterier.

Du kan läsa mer om de olika forskningsgrupperna här.

Biokemin öppnar många dörrar för dig som vill jobba inom universitetsvärlden och industrisektorn. På universitet kan du exempelvis verka som forskare, universitetslärare, professor eller koordinator, medan bland annat läkemedelsindustrin, biotech-industrin och livsmedelsindustrin anställer biokemister till uppgifter inom forskning, produktutveckling, kvalitetskontroll, marknadsföring och projektkoordinering. Utöver dessa yrken kan du även arbeta som sjukhuskemist eller sjukhusanalytiker, som specialist inom EU-sakkunnigorganisationer eller som projektevaluerare vid fond- och investeringsbolag. Det finns många intressanta arbetsmöjligheter för biokemister!

Kontakt

Besöksadress

Biocity, 3:e vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo

Postadress

Biokemi
Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo