Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram vid Åbo Akademi

Doktorandprogram vid Åbo Akademi

Alla doktorandprogram vid Åbo Akademi följer en grundstruktur som omfattar totalt 240 sp.

 

Examen Studier Avhandling
Doktorsexamen 40 sp 200 sp
Licentiatexamen

och

Doktorsexamen, samma område

40 sp

 

0 sp

80 sp

 

120 sp

 

Kraven på förkunskaper när du söker in och innehållet i studierna, 40 sp, varierar beroende på program. Läs mer om det program som du är intresserad av:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 

I anslutning till flera av doktorandprogrammen finns doktorandnätverk.

 

 

Uppdaterad 5.3.2024