Skriv här det du söker efter!

Marina Walden

Marina Walden

Marina Walden

Akademilektor 

informationsbehandling, företrädesvis distribuerade system

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

marina.walden@abo.fi

Forskningsprofil