Skriv här det du söker efter!

Marina Walden

Marina Walden

Marina Walden

Akademilektor,  informationsbehandling, företrädesvis distribuerade system

marina.walden@abo.fi

Tfn +358 469208547

Forskningsprofil