Skriv här det du söker efter!

Fortbildningsbloggen

Hej! Denna sida fungerar som en sluss till fortbildningsbloggen där vi publicerar mer ingående kommentarer, reaktioner och insikter från såväl deltagare som föreläsare och utbildare. Med andra ord kan du få en djupare inblick i vad olika fortbildningar gett våra deltagare! Det här är en del av vår tanke om en mera transparent verksamhet samtidigt som vi givetvis vill sprida tankar och diskussioner om aktuella ämnen!

 

Bloggen hittar du här

Uppdaterad 1.12.2021