Skriv här det du söker efter!

Fortbildningsbloggen

Fortbildningsbloggen

Välkommen till fortbildningsbloggen!

Här publicerar vi mer ingående kommentarer, reaktioner och insikter från såväl deltagare som föreläsare och utbildare. Med andra ord kan du få en djupare inblick i vad olika fortbildningar gett våra deltagare! Det här är en del av vår tanke om en mera transparent verksamhet samtidigt som vi givetvis vill sprida tankar och diskussioner om aktuella ämnen!

Uppdaterad 3.6.2024