Skriv här det du söker efter!

CLL med på färden då norra Österbotten utarbetat lärstigar för hållbarhet

CLL med på färden då norra Österbotten utarbetat lärstigar för hållbarhet

BILDER: Petronella Bergfors

Hållbarhetsfestivalen var en fortbildningsdag för närmare 700 lärare från norra Österbotten, som dels avslutade projekten Gröna stigen och Gröna färden och dels var startskottet för implementeringen av lärstigarna inom hållbarhet, för både grundskolorna och gymnasierna.

Sammanlagt sex kommuner har tillsammans arbetat med temat hållbarhet inom projekten, som pågått under åren 2022–2024. De medverkande kommunerna är Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsson, Kronoby och Karleby.

Det är möjligt att man bara en gång under sin arbetskarriär får vara med om en sådan här svenskspråkig utbildningsdag. Den synliggjorde också konkret hur man med projektverksamhet stödjer samarbete över kommungränserna, där ni enligt uppgifter också i övrigt gjort ett bra arbete inom de här projekten. Kristian Smedlund, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Eva Åstrand, utbildningsplanerare vid CLL har suttit med i projektens referensgrupp. Hon vill lyfta fram komplexiteten och mångfacetteringen inom att arbeta med hållbarhet. Det är inte ett tema som endast vissa ämneslärare fokuserar på. Man kan och ska arbeta med hållbarhet inom alla ämnen och på alla stadier, vilket också framkommer tydligt i läroplanen.

Bakom festivalen finns en engagerad arbetsgrupp som föredömligt arbetat tillsammans mot ett mål.

– Det är också glädjande att vi genom festivalen kunde nå ut med budskapet till så många lärare.

Eva Åstrand fotograferad när hon föreläser om temat Lärarledarskap och står framför en projektorduk med powerpointpresentationen "Vilka faktorer kan påverka din återhämtning".
Utbildningsplanerare Eva Åstrand.

– Jag vill lyfta att alla lärare kan fungera som inspiratörer för hållbarhet och för en hållbar framtid, genom sitt lärarskap. Hållbarheten är inget som skapas av sig självt, utan det är vi tillsammans som skapar en hållbar framtid, med gemensamma krafter. Det här tycker jag hållbarhetsfestivalen var ett fint exempel på.

Vidare hoppas Eva att det i skolorna ges tid och möjlighet och utrymme för att fortsätta utvecklingsarbetet. Särskilt med tanke på de snabba förändringar vi ser i samhället i dag så behöver vi hitta tid för egen kompetensutveckling och utveckling av verksamhetskulturen.

Erik Fernholm var huvudföreläsare på Hållbarhetsfestivalen. Han talade under rubriken Att förbereda unga på en framtid man inte vet något om; Nycklar för hållbart välmående i en allt mer komplex värld.
Erik Fernholm, projektledare Malin Lindholm och CLL-teamet: Eva Åstrand, Elin Kjellberg, Sofia Mickelsson, Carina Österåker och Mia Skog.

Läs mera om Gröna stigen och Gröna färden samt Hållbarhetsfestivalen på Jakobstads webbsidor.