Skriv här det du söker efter!

Digikreativa klassrum – behövs de?

Digikreativa klassrum – behövs de?

Vad är digikreativt lärande? Hur gör man film på en IPad? Låter självrättande prov som en bra idé?

Fortbildningen Mediaverkstaden ger nu ut en handbok med guider och instruktioner så att alla lärare kan bli mer digikreativa. Handboken är fri att ladda ned och du hittar länken här nedanför.

Ladda ner Mediaverkstadens handbok här [AOE.fi]

 

Gruppbild på Roland Träskelin, Petronella Bergfors, John Henriksson, Mia Skog
Projektteamet som förverkligat fortbildningen Mediaverkstaden: Roland Träskelin, Petronella Bergfors, John Henriksson och Mia Skog.

Vi lever idag i en värld som befinner sig i ett massivt digitalt informationsflöde. En del anser att utbudet är på tok för stort och att våra barn och ungdomar ägnar allt för stor del av dagen åt digital konsumtion. Diskussioner har även förts kring att skolan borde ta sitt ansvar och till och med ta ett steg tillbaka inom digitaliseringen för att råda bot mot detta.

Men nej, morgondagens medborgare, våra elever, behöver den digitala styrningen mer än någonsin tidigare. De behöver få lära sig att konsumera denna information på ett tryggt och medvetet sätt, förstå hur medier är uppbyggda, vilka knep som används och själva klara av att kommunicera egna ståndpunkter i varierande medier. I en tid som denna där nya produkter och tjänster dyker upp på marknaden varje dag känns det ytterst angeläget att våra skolelever får vara en del av denna produktionsvardag, men inom trygga ramar.

Alla elever behöver få chans att testa på, göra fel, lära sig av sina misstag och fördjupa sina digikreativa kunskaper tillsammans med sina kompisar. Eller ska vi skjuta över detta ansvar på föräldrarna och barnens fritid? Kan vi garantera att alla barn får denna kompetens då?


Enligt gällande grunder för grundläggande utbildningens läroplan är denna jämlikhets- och välmåendefråga skolans uppgift. Det är alla lärares delade ansvar inom den grundläggande utbildningen att ta in digitala verktyg och processer i klassrummet. Eleverna har rätt att få lära sig digital teknik ur olika specifika ämnesperspektiv, men även få en möjlighet att visa prov på kunnande med hjälp av dessa verktyg.

Digitala verktyg, material och processer kan synliggöra elevens lärande som ett viktigt komplement till mer traditionella utvärderingsformer och de ger även eleverna möjlighet att vara aktiva, delaktiga och agera som producenter på den global arenan. ​

Hur kan vi då stöda en jämlik utveckling​ så att varje elev har möjlighet ​att visa prov på kunnande på mångsidigt sätt ​med stöd av multimodala skapandeprocesser?​

Bild av Mediaverkstadens handbok
Inblick i Mediaverkstadens handbok

Fortbildningen Mediaverkstaden, finansierad av Utbildningsstyrelsen, inleddes vårterminen 2022 och pågick framtill våren 2023. Den innehöll ett digert utbud av digitala verktyg lämpade för skolvärlden, både för ovana och längre hunna. Målsättningen var att visa lärarna hur dessa verktyg på ett enkelt sätt kan användas i klassrummet utifrån olika ämnen och läroplansmål där den multilitteracitet (K4) och digital kompetens (K5) ingår och ibland även ska bedömas. Fortbildningen lyfte även upp exempel på kriterier för de olika kompetenserna och verktygen för att underlätta både elevens lärande och lärarens undervisning och bedömning.

”I skolan fick eleverna göra en video på Clips eller en bok på Book Creator. Temat En hembygd att trivas i skulle framkomma med bilderna de tagit på utflykten. Mycket motiverade elever som var stolta att arbeta med sina fina bilder.”​

Deltagare, Mediaverkstaden

Bild av Mediaverkstadens handbok
Inblick i Mediaverkstadens handbok: checklistan
Bild av Mediaverkstadens handbok
Inblick i Mediaverkstadens handbok: koppling till LP2014

Under fortbildningens gång har det skapats en mängd stödmaterial för respektive verktyg. Allt detta material har efter fortbildningens slut sammanställts till en omfattande handbok som nu finns att tillgå på AOE.fi (länk AOE). I denna handbok kan du som lärare få hjälp med både teknisk tillämpning av olika digitala program, men även checklistor för olika verktygen. ​
Vad behöver till exempel ingå i en podd och vad känneteckar ett stilrent digitalt kollage? Därtill finns även exempel ämnesmål som lyfter den specifika kompetensen och en del tips på möjliga teman.

Ladda ner Mediaverkstadens handbok här [AOE.fi]

”Årskurs 8 har skapat en dokumentärfilm kring en klassiker de läst. Inledningsvis valde de en klassiker, läste den och skrev en faktauppsats efter mall. Denna faktauppsats fungerade som manus för berättarrösten till dokumentärfilmen. I iMovie skapades ett bildspel med bilder, filmklipp, röstslinga och bakgrundsmusik och (eller ljudeffekter). Sedan blev det ”filmtajm” med respons och diskussioner. Slutligen ett förhör på de stora klassikerna i världslitteraturen.”

– Deltagare, Mediaverkstaden

Så, alla lärare som behöver lite matnyttiga digikreativa tips – här kommer en helt kostnadsfri gåva till just er. Klicka dig fram till handboken och samarbeta gärna med dina kolleger när du väl sätter igång. Att lära sig använda digitala verktyg i undervisningen och bedöma kompetenser är ett teamarbete. Lycka till!