Skriv här det du söker efter!

Utbildning av kommunikations­mentorer

Utbildning av kommunikations­mentorer

Nu har vi nybakade kommunikationsmentorer runtom i Österbotten! Vad gör då en kommunikationsmentor?

Kommunikationsmentorerna tar ansvar för att planera hur man vill utveckla kommunikationen med vårdnadshavarna i den egna skolan. Samt hur man utvecklar en handlingsplan som man genomför helt eller delvis under projektperioden, inom sina arbetsteam. Eftersom skolorna utgått från de egna behoven har utvecklingsaktiviteterna kunnat se ganska olika ut.

Det här har vi gjort i Vasa, Korsholm, Malax och Närpes – både i låg- och högstadier, både på svenska och finska. Arbetet är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som i samarbete Förbundet Hem och Skola i Finland arrangerat utbildningen.

Hanna Åminne har gått kommunikationsmentor utbildningen och jobbar i Smedsby-Böle skola.


Plan för kommunikationen till hemmen i Kvevlax lärcenter

Hur gör vi? När gör vi? Vem behöver vilken info? Vad informerar vi till hemmen?
Här kan du ta del av den kommunikationsplan Kvevlax lärcenter utvecklat.


Dekorativ bild

Kvevlax lärcenters infobroschyr

De gjorde också en infobroschyr till vårdnadshavarna där de bl.a. berättar om skolans värdegrund, om hur de jobbar för elevernas välmående, om Hem och skola-föreningens verksamhet, läsårsschema och lektionstider.

Kvevlax lärcenter är en skola med en ganska ny verksamhetskultur då skolan bildades 2019 när fem byaskolor med olika kulturer sammanslogs till ett lärcenter i Korsholms kommun. Därför var det viktigt för dem att göra en tydlig plan för hur man kommunicerar med hemmen. I deras ”Plan för kommunikationen till hemmen” har man fastslagit hur man gör, vad och när man kommunicerar beroende på årskursen barnen går i. Planen är ett tydligt och konkret verktyg för lärarna och för vårdnadshavarna är det också.


Nytt koncept i Västra Närpes skola

Dekorativ bild

I Västra Närpes skola ville man testa ett nytt koncept för föräldramöten för att göra vårdnadshavarna mer delaktiga och aktiva under mötena. Föräldramötet bestod av fyra olika stationer:

1) Fika

2) Rektors frågestund – vårdnadshavarna fick ställa frågor till rektorn men också omvänt kunde rektorn ställa frågor till vårdnadshavarna

3) Föräldraföreningen presenterar sin verksamhet

4) Presentation av resultat från en trivselenkät som genomförts någon månad tidigare – analys av resultat och förslag till åtgärder. Här betonades vikten av att föräldrarna ser konkreta resultat av sådan som framkommit i enkäten.


Annat som förverkligades i Västra Närpes skola var att man startade ett instagramkonto för att vårdnadshavarna skulle få bättre insyn i barnens skolvardag och få lära känna personalen. Rektorn började skicka ut månadsbrev med det som är aktuellt i skolan vilket uppskattats mycket av hemmen.
I Smedsby-Böle skola ville man satsa på att ge lärarna stöd i utmanande samtal med föräldrarna så lärarna har haft möjlighet att få råd och handledning i svåra samtal av en lärare.