Skriv här det du söker efter!

Bärkraft – hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogik och förskola

Bärkraft – hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogik och förskola

Fortbildningen Bärkraft har haft som mål att stöda personalgrupper inom småbarnspedagogik och förskola att skapa en hållbar verksamhetskultur som ökar välbefinnandet och stärker resiliensen hos både personal och barn. En hållbar verksamhetskultur handlar om ett helhetstänkande.

Hur kan vi värna om vår natur, våra relationer och våra resurser så att barnen, personalen och vår värld mår så bra som möjligt också i ett längre perspektiv? Fortbildningen har fokuserat på både personalens hållbarhet och hur vi kan stärka barnens delaktighet och framtidstro.

 

I fortbildningen, som genomfördes under verksamhetsåret 2022-2023, deltog 16 team från nio kommuner i hela Svenskfinland. Fortbildningen har bestått av webbinarier, webbaserade kunskapsinslag och handledning av de deltagande teamen.

Deltagarna har provat på olika sätt att jobba med hållbarhetstemat med barngrupperna och inom personalen, och har också utvecklat egna nya arbetssätt för att stöda hållbarheten i verksamheten.

 

Karta för hållbar verksamhetskultur

I Bärkraft har vi tillsammans med deltagarna arbetat fram en Karta för hållbar verksamhetskultur, som inspirerar och stöder personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen att introducera och jobba med hållbarhetsfrågor och -projekt i barngrupperna. Kartan ger också modeller för att stärka såväl barnens som personalens hållbarhet samt verktyg för ett hållbart ledarskap.

Länk till Kartan på Thinglink:


Respons från deltagarna

”Vi har fått mycket kunskap, blivit inspirerade och fått pröva på med barnen.”

”Samtidigt som vi lärt oss nytt har vi också fått bekräftat allt som vi gör och att vi är på god väg. Det har gett styrka och mod.”

”Det har varit givande och lärorikt att få jobba kring dessa frågor med hela personalen. Alla har varit delaktiga och det har varit ett gemensamt engagemang som fört processen vidare. Många saker har vi redan gjort förut men det har även väckt nya tankar.”

”Många nya idéer och lärmiljöer har fått växa fram. Vi har använt olika material på många olika sätt.”

”Detta är något som jag vill ta med i fortsatta verksamhetsår. ”


Projektgrupp

Projektforskare Ann-Christin Furu (Åbo Akademi) var huvudutbildare i projektet. Utbildningsplanerarna Siv Lundström, Linda Norrgård och Cilla Nyman (CLL, Åbo Akademi) har fungerat som projektadministratörer och processledare i handledningen av deltagarna.

Utbildningsplanerarna Petronella Bergfors och Evelina Lindahl (CLL, Åbo Akademi) har utarbetat de grafiska och digitala elementen i fortbildningen.

 

Fortbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen.