Skriv här det du söker efter!

Vi arbetar hela tiden utifrån frågeställningen om vad som är hållbart lärande

Vi arbetar hela tiden utifrån frågeställningen om vad som är hållbart lärande

Lärarna ska sporras till nytt lärande så att de i sin tur ska kunna bidra till elevernas lärande. Målsättningen är att det som lärarna lär sig ska synas i elevernas lärande. Det säger utbildningsplanerare Mia Skog i en artikel till NVL, Nordisk Netværk for Voksnes Læring den 18.6.2024

I Finland har den enskilda läraren stor pedagogisk frihet i jämförelse med många andra länder. Den pedagogiska friheten omdefinieras hela tiden och just nu ritas kartan om. Den här friheten ger lärarna ett väldigt stort mandat, men det är också komplext och leder till ett ständigt hantverk i vardagen, när mål, innehåll och kompetenser skall planeras in i undervisningen och bedömningen.

Varför måste man hela tiden förnya sig som lärare? Räcker det inte med magisterpapper och erfarenhet?

– En orsak är att lagstiftningen och olika styrdokument hela tiden förändras och då finns det behov att uppdatera sitt kunnande. Jag arbetar själv just nu mycket med styrdokument kring bedömning, säger Mia Skog.

Men hon betonar att lärarfortbildning inte enbart ska handla om att lära sig nya styrdokument.

– PISA och liknande nationella undersökningar tittar alltid bakåt, men fortbildningar vill också ha en riktning mot framtiden och det handlar om att väcka lärarnas nyfikenhet och motivation och lust att lära sig nytt, säger Mia Skog.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) arbetar med främjande av tvärsektoriellt arbete över de nordiska gränserna. Nätverket upprättades 2005 av Nordiska ministerrådet. Läs gärna hela artikeln här: ”Lärarfortbildning ska inte vara en ensam ö, utan en naturlig del av vardagen” – NVL