Skriv här det du söker efter!
Händer som planerar, ritar och skriver, pusslar och bygger med klossar.

Nya vindar på utbildningsledarskapsprogram

Händer som planerar, ritar och skriver, pusslar och bygger med klossar.

Nya vindar på utbildningsledarskapsprogram

BILDER: John Henriksson

Det mycket omtyckta utbildningsledarskapsprogrammet som ger rektorsbehörighet vid Centret för livslångt lärande (CLL) avslutades i slutet av förra året med Torbjörn Sandén och Siv Saarukka som processledare och utbildare. Redan då var ansökningsprocessen till ett nytt program igång – i ny tappning.

Utbildningsplanerare Roland Träskelin är processledare för det nya programmet vid CLL, och han konstaterar att intresset på fältet har varit stort för den aktuella utbildningen.

– Vi har 20 platser att fylla och hade 33 namn på ansökningslistan, berättar Träskelin.

Det var med andra ord en fullsatt grupp som inledde sina studier i februari i år, medan de övriga får vänta på en ny chans att delta till hösten, då ytterligare ett utbildningsprogram startar.

Utbildningsplanerare Roland Träskelin vid CLL.
Utbildningsplanerare Roland Träskelin vid CLL. Foto: John Henriksson.

Kontinuerligt lärande som vidgar samarbetet

Den rektorsbehörighetsgivande utbildningen planeras och genomförs i nära samarbete med enheten Pedagogiskt ledarskap och utveckling (PLU), som erbjuder de blivande klass- och ämneslärarna möjlighet att skaffa rektorsbehörighet inom grundutbildningen vid Åbo Akademi. Det nya programmet vid CLL är ett steg i riktning mot att bygga vidare på det framgångsrika samarbetet mellan grundutbildningen och vuxenutbildningen, och att ännu starkare närma dessa. Professor Michael Uljens har fungerat som examinator för programmen de senaste åren, och är nu även med som utbildare tillsammans med bland andra Petri Salo, Janne Elo och Ann-Sofie Smeds-Nylund. Torbjörn Sandén fungerar som utbildande processledare, och Siv Saarukka återfinns också på ett hörn bland utbildarna. Utbildningsprogrammet genomförs som flerformsstudier, med närstudier i Tammerfors och distansstudier via Zoom.

– Vi har samlat godbitarna från det redan tidigare framgångsrika konceptet, och arbetar nu vidare med fakulteten för att vidga samarbetet och utveckla programmens möjligheter till samarbete. Finansieringsmodellen medför en del utmaningar eftersom vi har att göra med två olika system, men det finns många styrkor i att öka samarbetet, konstaterar Träskelin.

Röster från fältet

Ett nytt inslag i utbildningsprogrammet är någonting som benämns ledarinsikter. I samband med varje modul kopplas en rektor eller ledare på fältet in och delar med sig av relevanta erfarenheter och upplevelser av arbetet som skolledare. Vid det första närstudietillfället presenterade Esbjörn Hägerstedt, rektor för Karis-Billnäs gymnasium, sina insikter under rubriken ”Blev det som jag tänkte?”. Roland Träskelin säger att inslaget fick god respons av deltagarna, och betonar också i övrigt vikten av nätverkande mellan folk i branschen.

– Tidigare har det varit en utbildning i Vasa och en i Helsingfors, men nu ordnar vi närträffar i Tammerfors och har övrig undervisning på distans. Det möjliggör för deltagarna att etablera ett större nätverk med framtida kollegor från olika orter. Under pandemin digitaliserades hela utbildningsprogrammet, men vi har kommit fram till att flerformsstudier med några närstudieträffar är mest lämpade för den här sortens utbildning, säger Träskelin.

Matchar kraven från yrkeslivet

Utbildningen fokuserar på pedagogiskt ledarskap, skolans verksamhetskultur, strategiskt ledarskap och skolutveckling samt skolans styrning och förvaltning i fyra moduler. Varje modul inkluderar litteraturstudier, efterarbete och praktiska delar. Utbildningsprogrammet är utformat för att passa heltidsarbetande, och inkluderar mycket eget arbete för deltagarna. Träskelin tar i sitt yrke ständigt pulsen på skolledarnas arbete, och ser en trend i att rektorernas arbete har blivit alltmer administrativt betungande. Här spelar CLL:s utbildning för skolledare en viktig roll i att matcha kraven från yrkeslivet. Välbefinnandet bland rektorer är en signifikant faktor som Träskelin är mån om att utbildningen ska ta fasta på och om möjligt bidra till att öka. Utmaningarna för skolledare må vara flera, men Träskelin betonar också att den allmänna diskursen kring skolan många gånger tenderar att vara onödigt negativ.

– Det finns inget större nyhetsvärde i att det går bra på ett område, så vi ska inte glömma att det också finns många välmående skolor och rektorer, avslutar Träskelin.