Skriv här det du söker efter!

Läropussel 2.0 – Hur skapa målstyrd verksamhet

Läropussel 2.0 – Hur skapa målstyrd verksamhet

MINIBLOGG
I fortbildningshelheten Läropussel 2.0 har vi som mål att stödja personal inom småbarnspedagogik att integrera lärområden i den pedagogiska verksamheten.

 

I den här filmen berättar fyra deltagare om vad målstyrd verksamhet innebär för dem och hur Läropussel 2.0 hjälpt dem att bygga upp en målstyrd verksamhet där barnens delaktighet utgör kärnan.

 

https://youtu.be/0njnw2JjUAA

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

 

Uppdaterad 30.9.2022