Skriv här det du söker efter!

Denna vår beviljades lärarfortbildningen på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) omkring en halv miljon i understöd från Utbildningsstyrelsen. Det här leder till 11 nya fortbildningsprojekt inför den kommande säsongen.

– Vi är tacksamma över utdelningen och glada över att personalen inom utbildningssektorn får möjlighet att delta i forskningsbaserad kompetensutveckling med statliga medel. Dessa stadsunderstöd är en viktig resurs både för CLL och för våra deltagare, säger fortbildningschef Camilla Forsberg.

CLL-FB1 teamet står på rad framför ett somrigt träd vid parken utanför Åbo Akademi.
Glada miner på teamets förra sommarträff – Camilla F. i blå klänning till höger. Lika glada är vi fortfarande!

Avgiftsfri verksamhet gör fortbildningarna mer tillgängliga för fältet, något som stöder vår tanke om jämlikhet men också lärarfortbildningens roll i det kontinuerliga lärandet.

 

– Vi höjer kompetensen och beredskapen ute på fältet att arbeta på smarta och moderna sätt för att svara på samhällsutvecklingen. Vi ser också att nya perspektiv kan skapa en ny glädje i det vardagliga arbetet. Kompetens är mer än bara kunnande och konkreta färdigheter, det gynnar oss också i vårt eget välbefinnande.

 

Forsberg betonar också vikten av att samlas, att diskutera, att nätverka tillsammans. Det ger utrymme för både professionella och personliga reflektioner. Nätverket kan också bli ett slags skyddsnät för stöd och input.

 

– Nätverkandet är en central del av fortbildningsverksamheten. Det är ett forum där praktiker möter teori tillsammans med andra som delar liknande värderingar. Det är värdefullt för lärandet. Att samverka kring ett aktuellt tema ger utrymme för både formella och informella samtal och reflektioner, säger Forsberg.

En sammanställning över UBS temaområden, våra nya projektnamn samt deras målgrupper.
I bilden kan ni se vilka projekt, temaområden och målgrupper som de nya projekten anknyts till.

Utbildningsstyrelsen baserar varje år sina teman enigt de rubriker som fås från Utbildningsministeriet (UKM) – årets huvudteman för personalutbildning inom undervisningsväsendet år 2024 är följande:

  • Kompetens enligt läroämne och område
  • Språkmedveten undervisning och en språkmedveten verksamhetskultur
  • Bedömningskompetens
  • Stärka digital kompetens
  • Främja hållbarhetskompetens
  • Utveckling av en verksamhetskultur enligt inkluderande principer
  • Kontinuerligt lärande
  • Utveckling av den gemenskapsfrämjande verksamhetskulturen och ledarskapskompetens

Fortbildningsverksamheten är en brygga mellan teori och praktik – praktikerna besitter den lokala kompetensen medan teorin kan bli ett kraftfullt verktyg för att ringa olika samband och hjälpa till att fokusera på rätt saker.

 

– Jag tror att vi lyckats skapa projekthelheter som motsvarar fältets behov. I alla projektansökningar har vi varit i kontakt med fältet och även i kontakt med forskningen huvudsakligen inom Åbo Akademi.

 

Mer information om de nya projekten publiceras inför hösten. Kolla också in det utbud vi kan erbjuda redan nu – vi har ett gediget paket med fortbildningar som kör i gång efter sommaren. Besök vår webbsida eller kolla in vårt nyhetsbrev med de senaste aktualiteterna.

 

– En tidig anmälan garanterar er en plats på den fortbildning ni vill ha – ta chansen och kom med på avgiftsfri och högkvalitativ fortbildning!