Skriv här det du söker efter!

Hur AI kan påverka formativ och summativ bedömning

Hur AI kan påverka formativ och summativ bedömning

 

Vilka typer av verktyg vi tar in i klassrummet och hur kan dessa påverka lärande? Den frågan vill utbildningsplanerare Mia Skog uppmana alla lärare att fundera på, och särskilt när det kommer till de nya AI verktygen.

I den här videoföreläsningen går Mia Skog in på hur du som lärare kan komma igång med att ta i bruk AI verktyg i din egen undervisning.

– Vi behöver fundera på vad ska vi ta i beaktande, vad vi ska förbereda oss på? Om vi för diskussioner kring AI och lärande, så kommer vi säkert ganska snart att upptäcka att AI inte på något sätt ersätter lärandet eller läraren. Det är inte heller en fuskgenerator, utan AI verktyg kan ha många funktioner både för elever och lärare, säger Mia Skog.

 


I denna Thinglink har vi samlat presentationerna från POLY webbmässa

 

Mia Skog är utbildningsplanerare och projektledare bakom fortbildningen POLY – mångsidig och likvärdig bedömning med lärandemål och bedömningskriterier. POLY riktade sig till lärare som undervisar i åk 1-6 och fortbildningen avslutades den 10 april 2024, med en webbmässa kring lärande och bedömning. Över 100 personer loggade in till mässan och lyssnade in bland andra folkbildaren Anna Tebelius Bodin, som talade om den lärande hjärnan och professor Bert Jonsson och professor Lars Nyberg som diskuterade kring om fler prov verkligen leder till mer lärande. Mia Skog höll själv en workshop under mässan kring just temat Hur AI kan påverka formativ och summativ bedömning.

– Vi behöver fortfarande kunna granska och se på material på flera olika sätt. Bedömning är en del av skolutvecklingen och det behöver ske som en kollegial process. En bra startpunkt är till exempel att samla kollegiet och diskutera: använder vi de AI tjänster som förslagsvis Microsoft erbjuder som redan finns tillgängliga på många arbetsplatser?  Använder vi lärandeanalytik och på vilket sätt?

– Man kan redan göra en hel del med de verktyg som finns. Gällande undervisningen så är dessa verktyg redan ganska duktiga på att individanpassa uppgifter och att förenkla. Man kan förstås inte differentiera läromedelsetexter, men om man har uppgifter som man skapat själv så kan man ganska snabbt och enkelt omarbeta dessa och få ut mer material av det man redan skapat. Man kan också göra en hel del trevliga kreativa uppgifter med AI, till exempel skapa bilder och videon. AI kan också fungera som en hjälp för eleverna, den finns där 24 timmar om dygnet och eleverna behöver få lära sig vilka slags frågor de ska ställa, för att få rätt hjälp, säger Mia Skog.

Vill du läsa mera om den avslutade fortbildningen POLY kan du gör det på POLYs webbsida. 

Fördelar och nackdelar med AI. Klippbild ur videoföreläsningen med Mia Skog.