Skriv här det du söker efter!

Pedagogik och lärarfortbildning

CLL-logo

Vi är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning och erbjuder kvalificerad kompetensutveckling inom det pedagogiska ämnesområdet. Vi är måna om att stödja det livslånga lärandet med aktuella kunskaper.

Under läsåret erbjuder vi er ett rikt utbud av både längre och kortare fortbildningar samt seminarier. Förutom utbudet som presenteras här ordnar vi även fortbildning i samverkan med många kommuner och enskilda organisationer. Välkomna!

Nyhet: Här kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev, eller också prenumerera!

 

”Den här utbildningen borde vara obligatorisk för alla skolledare!” Catharina Lunabba-Domars, rektor Lagmans skola, deltagare i Utbildningsledarskap

Catharina Lunabba-Domars, rektor Lagmans skola

Du hittar oss även här