Pedagogik och lärarfortbildning

Pedagogik och lärarfortbildning

Vi är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning och erbjuder kvalificerad kompetensutveckling inom det pedagogiska ämnesområdet. Vi hoppas att utbudet skall inspirera och motivera dig och dina kolleger!

Vi är måna om att stödja det livslånga lärandet med aktuella kunskaper. Under läsåret erbjuder vi er ett rikt utbud av både längre och kortare fortbildningar samt seminarier. Förutom utbudet som presenteras här ordnar vi även fortbildning i samverkan med många kommuner och enskilda organisationer.

Välkomna!

”Den här utbildningen borde vara obligatorisk för alla skolledare!” Catharina Lunabba-Domars, rektor Lagmans skola, deltagare i Utbildningsledarskap

Catharina Lunabba-Domars, rektor Lagmans skola

Du hittar oss även här