Skriv här det du söker efter!

Pedagogik och lärarfortbildning

Pedagogik och lärarfortbildning

 

Vi är en av Svenskfinlands största enheter för vuxenutbildning och erbjuder kvalificerad kompetensutveckling inom det pedagogiska ämnesområdet. Vi är måna om att stödja det livslånga lärandet med aktuella kunskaper.

Under läsåret erbjuder vi er ett rikt utbud av både längre och kortare fortbildningar samt seminarier. Förutom utbudet som presenteras här ordnar vi även fortbildning i samverkan med många kommuner och enskilda organisationer.

Uppdaterad 6.6.2024