Skriv här det du söker efter!

Fortbildningskatalogen 2024

Fortbildningskatalogen 2024

BILDER: Sofia Mickelsson

Fortbildningskatalogen 2024 är här, läs den online på issuu/centretforlivslandslarande. Katalogen innehåller närmare 20 aktuella fortbildningar för dig som jobbar inom småbarnspedagogik, grundutbildningen och andra stadiet samt inom pedagogiskt ledarskap.

Bild på Fortbildningskatalogen 2024. Katalogens pärmbild föreställer en flicka med ett litet flygplan i handen som hon ska kasta iväg.
Fortbildningskatalogen2024

Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande erbjuder ett rikt utbud av både längre och kortare fortbildningar och seminarier. En stor del av utbudet finansieras av Utbildningsstyrelsen och att delta är därför i allmänhet avgiftsfritt för deltagaren (Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.)

Därtill ordnar vi även fortbildning i samverkan med många kommuner och enskilda organisationer. Hittar du inte det du söker är du välkommen att ta kontakt för en skräddarsydd fortbildning som passar just er.