Skriv här det du söker efter!

Välbefinnande som ledord – om resiliens i skolan

Välbefinnande som ledord – om resiliens i skolan

MINIBLOGG

Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och skolpersonal.

I en av modulerna, Förändringsarbete mot ökat välbefinnande i grundskolan, har teamen från skolorna fått bygga upp konkreta planer för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Vallgrund skola är ett av teamen som deltagit i fortbildningen och i den här filmen har vi sammanställt några konkreta punkter som de jobbar med i sin skola.

https://youtu.be/rolsoM9WXW0

Hur jobbar ni med välbefinnande i era skolor? Finns det en plan för er skolas välbefinnande?

Läs mer om fortbildningen här.

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Uppdaterad 30.9.2022