Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål: Havet

Aktuella donationsmål: Havet

Våra hav hotas av klimatförändring, överfiske, övergödning och miljögifter och mekanisk påverkan. Det hotar i sin tur tillgången till de varor och tjänster havet förser oss med, och som är centrala för vårt välmående.

Kunskap och förståelse för havets mångfald är avgörande för att hållbart kunna utnyttja marina resurser. Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Med Östersjön och de nordiska havsområdena, inklusive Arktis, som ett levande laboratorium gör Havet en tvärvetenskaplig ansats att lösa problem i anknytning till hav och sjöfart för miljö och människa. Ny teknologi kombineras med marinekologisk forskning och insikter från samhällsvetenskaper och humaniora för att skapa hållbarare sjötransporter och en utvecklad miljöstyrning.

Forskningen inom profilen Havet utförs i samarbete med Åbo universitet och inkluderar myndigheter, industri och tredje sektorn.

 

 

Ett annat sätt att donera till Havet är via banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”Havet”) i meddelandefältet.

För donationer på minst 850 behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

Klicka här för att läsa mer om hur du donerar.

 

Genom att donera till forskningsprofilen Havet understöder du våra forskares arbete med att bland annat utveckla nya, hållbara lösningar för Östersjön.

Hjälp behövs nu då det ännu finns hopp för havet!

Uppdaterad 5.6.2023