Skriv här det du söker efter!

Praktisk information

Praktisk information

Vi har just nu fem pågående insamlingar: HHÅA för framtidens hållbara näringsliv samt våra forskningsprofiler Havet, Minoritetsforskning, Teknologier för en hållbar framtid och Lösningar för hälsa. Till alla dessa finns det två sätt att donera: online eller via bankkonto.

Du kan enklast donera genom en onlinebetalning:

 

 

 

 

Ett annat sätt att donera är via banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmålets namn i meddelandefältet.

För donationer på minst 850 euro behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

 

Läs mer om medelinsamlingen nedan:

 

Skatteavdrag

Sedan 2016 får privatpersoner, samfund och dödsbon dra av donationer på minst 850 euro i beskattningen.

Privatpersoner

Privatpersoner och dödsbon är berättigade till skatteavdrag för donationer till universiteten.

Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro är avdragsgilla för privatpersoner. Ifall man donerar flera gånger under samma skatteår räknas den sammanlagda summan för beskattningen.

Åbo Akademi lämnar uppgifterna om privatpersoners donationer till skattemyndigheterna vid skatteårets slut.

För mera information, se Skatteförvaltningens webbsida.

Samfund

Samfund är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro till universitet eller andra högskolor.

Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Samfund är enligt lagen skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

För mera information, se inkomstskattelagen (1992/1535) eller Skatteförvaltningens webbsida.

 

Riktad donation

Vid större donationer är det möjligt att rikta donationen till ett särskilt ändamål. Ta gärna kontakt om du vill veta mer.

 

Starta din egen insamling

Du kan också starta en egen insamling och bidra till högklassig undervisning och forskning på svenska i Finland.

Så gjorde en grupp Åbo Akademi-alumner, Axel årskurs 1969, som gick samman och donerade till sin vän Jacques Grönlunds ära när han fyllde jämna år.

Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur du startar en egen insamling.

Fem män sitter vid ett bord och dricker kaffe.
Vännerna (från vänster) Robert Ådahl, Jacques Grönlund, Pehr-Göran Thölix, Björn Oldenburg och Krister Sannholm. På bilden saknas Bengt Lindholm. Foto: privat.

Etiska riktlinjer

Åbo Akademis medelinsamling regleras av akademins Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis (5.5.2020). Läs våra etiska riktlinjer här.

 

Gåvobrev

Om du eller ditt samfund donerar 850 euro eller mer, ber vi dig fylla i ett gåvobrev och returnera det åt oss:

Åbo Akademi
Samverkan
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Du kan också scanna in gåvobrevet och skicka det till oss per e-post på samverkan@abo.fi.

 

Penninginsamlingstillstånd

Åbo Akademi har tillstånd för penninginsamling i Finland och på Åland.

Fastlandet Finland

Tillstånd för penninginsamling på fastlandet: RA/2020/867, beviljat av Polisstyrelsen den 15.7.2020. Tillståndet är i kraft tills vidare.

Åland

Tillstånd för penninginsamling på Åland: ÅLR 2023/8709, beviljat av Ålands landskapsregering den 7.11.2023. Tillståndet gäller för tiden 1.12.2023–30.11.2024.

Användningsändamålet för de insamlade medlen i Finland och på Åland är att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009) samt för
att tillföra universitetet kapital. Åbo Akademi ansvarar för insamlingen.

Uppdaterad 8.12.2023