Skriv här det du söker efter!

Praktisk information

Praktisk information

Vi har just nu fyra pågående insamlingar: Statens motfinansieringskampanj 2020-2022 och våra forskningsprofiler Havet, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid. Till alla dessa finns det två sätt att donera: online eller via bankkonto. Vänligen observera att de olika insamlingsmålen har olika bankkonton.

Donera till motfinansieringskampanjen

Under perioden 15.6.2020–30.6.2022 lägger staten till ett visst belopp för varje oriktad eller till ett visst utbildningsområde riktad donation. Donationer på över 10 000 euro kan riktas till ett visst utbildningsområde. Läs mer om reglerna för statens motfinansiering här.

Du deltar enklast i statens motfinansieringskampanj genom att göra en onlinebetalning via vårt donationsformulär:

 

 

Ett annat sätt att delta i motfinansieringskampanjen är att göra en inbetalning till följande konto:

Danske Bank
FI41 8116 7710 0099 51
BIC:
DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”motfinansiering”) i meddelandefältet.

För gåvor på 850 euro eller mer ber vi dig också att fylla i ett gåvobrev.

 

Donera till våra forskningsprofiler

Förutom att vi deltar i den statliga motfinansieringskampanjen samlar vi även in medel till våra forskningsprofiler Havet, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid.

Du kan enklast donera till forskningsprofilerna genom en onlinebetalning:

 

 

Ett annat sätt att donera till forskningsprofilerna är via banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”Havet”, ”Minoritetsforskning” eller ”Teknologier”) i meddelandefältet.

För donationer på minst 850 euro behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

 

Läs mer om medelinsamlingen nedan:

 

Skatteavdrag

Sedan 2016 får privatpersoner, samfund och dödsbon dra av donationer på minst 850 euro i beskattningen.

Privatpersoner

Privatpersoner och dödsbon är berättigade till skatteavdrag för donationer till universiteten.

Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro är avdragsgilla för privatpersoner. Ifall man donerar flera gånger under samma skatteår räknas den sammanlagda summan för beskattningen.

Åbo Akademi lämnar uppgifterna om privatpersoners donationer till skattemyndigheterna vid skatteårets slut.

För mera information, se Skatteförvaltningens webbsida.

Samfund

Samfund är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro till universitet eller andra högskolor.

Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Samfund är enligt lagen skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

För mera information, se inkomstskattelagen (1992/1535) eller Skatteförvaltningens webbsida.

 

Riktad donation

Vid större donationer är det möjligt att rikta donationen till ett särskilt ändamål. Ta gärna kontakt på kei.heikkila@abo.fi eller 050 475 9796 om du vill veta mer.

 

Starta din egen insamling

Fyller du jämna år och känner att du redan har allt du behöver? Känns världsläget med ”alternativa fakta” och ”fake news” utmanande och du vill göra något konkret för att bidra till en bättre och mer faktabaserad värld? Eller känner du någon som fyller jämna år och vill ge en annorlunda gåva?

Du kan starta din egen insamling och bidra till högklassig undervisning och forskning på svenska i Finland. En egen insamling är en enkel och garanterat minnesvärd gåva.

Så gjorde en grupp Åbo Akademi-alumner, Axel årskurs 1969, som gick samman och donerade till sin vän Jacques Grönlunds ära när han fyllde jämna år i januari.

Fem män sitter vid ett bord och dricker kaffe.
Vännerna (från vänster) Robert Ådahl, Jacques Grönlund, Pehr-Göran Thölix, Björn Oldenburg och Krister Sannholm. På bilden saknas Bengt Lindholm. Foto: privat.

Ta gärna kontakt med oss på medelinsamling@abo.fi eller 050 517 7865 för mer information om hur du startar en egen insamling.

 

Etiska riktlinjer

Åbo Akademis medelinsamling regleras av akademins Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis (5.5.2020). Läs våra etiska riktlinjer här.

 

 

Gåvobrev

Om du eller ditt samfund donerar 850 euro eller mer, ber vi dig fylla i ett gåvobrev och returnera det åt oss:

Åbo Akademi
Medelinsamling / Kommunikation
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Du kan också scanna in gåvobrevet och skicka det till oss per e-post på medelinsamling@abo.fi.

 

Penninginsamlingstillstånd

Åbo Akademi har tillstånd för penninginsamling i Finland och på Åland

Fastlandet Finland

Tillstånd för penninginsamling på fastlandet: RA/2020/867, beviljat av Polisstyrelsen den 15.7.2020. Tillståndet är i kraft tills vidare.

Åland

Tillstånd för penninginsamling på Åland: ÅLR 2020/8144, beviljat av Ålands landskapsregering den 28.10.2020. Tillståndet gäller för tiden 1.12.2020–30.11.2021.

Användningsändamålet för de insamlade medlen i Finland och på Åland är att skaffa medel för att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009). Åbo Akademi ansvarar för insamlingen.

Uppdaterad 10.8.2021