Skriv här det du söker efter!

Om medelinsamlingen

Skatteavdrag

Sedan 2016 får både privatpersoner och organisationer dra av donationer i beskattningen.

 

Privatpersoner

Privatpersoner och dödsbon är berättigade till skatteavdrag för donationer till universiteten.

Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro är avdragsgilla för privatpersoner. Ifall man donerar flera gånger under samma skatteår räknas den sammanlagda summan för beskattningen.

Åbo Akademi lämnar uppgifterna om privatpersoners donationer till skattemyndigheterna vid skatteårets slut.

För mera information, se Skatteförvaltningens webbsida.

Organisationer

Samfund är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro till universitet eller andra högskolor.

Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Samfund är enligt lagen skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

För mera information, se inkomstskattelagen (1992/1535) eller Skatteförvaltningens webbsida.

 

Gåvobrev

Om du eller ditt samfund donerar 850 euro eller mer, ber vi dig fylla i ett gåvobrev och returnera det åt oss.

Gåvobrevet hittar du här.

När du fyllt i blanketten, posta den till:

Åbo Akademi
Medelinsamling / Kommunikation
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Eller scanna in den och skicka till medelinsamling@abo.fi.

Penninginsamlingstillstånd

Åbo Akademi har tillstånd för penninginsamling i Finland och på Åland

Fastlandet Finland

Tillstånd för penninginsamling: RA/2018/53
Tillståndshavare: Åbo Akademi
Tillståndsnummer och tidpunkten för beviljandet: RA/2018/53, 18.1.2018
Insamlingsperiod och område för anordnande av insamlingen: 18.1.2018–31.12.2020, hela Finland med undantag av Åland
Den som beviljat tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen

Användningsändamålet för de insamlade medlen: att skaffa medel för att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009)

Åland

Tillstånd för penninginsamling: ÅLR 2019/8748
Tillståndshavare: Åbo Akademi
Tillståndsnummer och tidpunkten för beviljandet: ÅLR 2019/8748, 19.11.2019
Insamlingsperiod och område för anordnande av insamlingen: 1.12.2019–30.11.2020, Landskapet Åland
Den som beviljat tillstånd till penninginsamling: Ålands landskapsregering
Användningsändamålet för de insamlade medlen: att skaffa medel för att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009)

Uppdaterad 12.5.2020