Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta nionde inlägg i serien handlar om Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) i marinbiologi och Nina Tynkkynen, biträdande professor (tenure track) i offentlig förvaltning.

Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen. Foto: Tony Cederberg.

Anna Törnroos-Remes, du forskar i marinbiologi och Nina Tynkkynen, du forskar i offentlig förvaltning. På vilket sätt samarbetar ni i er forskning kring havet?

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast.

Till exempel samarbetar vi med att ta fram kunskap om vilka utmaningar vi står inför när livet i havet förändras som följd av klimatförändringen. Vad vet vi om förändringen biologiskt sett och hur kan och bör samhället reagera?

Vi jobbar även med att hitta förbättrade lösningar på Östersjöns övergödningsproblem, på både stor Östersjö-skala och regionalt. Vi jobbar alltså med att hitta lösningar på hur vi kan styra samhället och förvaltningen av havet så att vi minskar på stressen på havsmiljön.

Vårt samarbete startade i och med profilen HAVET, men har fallit sig naturligt och vi tycker det är både skojigt och motiverande att arbeta tillsammans. Vårt samarbete sträcker sig även till ett gemensamt doktorandprojekt om förhållandet mellan människan och marina organismer, så som säl, havsörn, blåstång osv. Detta är ett nytt tema för oss, där vi lär oss av varandra såväl i fråga om kunskap som metoder. Temat knyter oss även samman genom samarbete med datainsamling och analys i våra egna projekt: Ninas projekt SeaHer och Annas projekt ”Människa-djur relationen i Svenskfinland” som finansierats av Svenska Kulturfonden.”

 

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av