Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta nionde inlägg i serien handlar om Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) i marinbiologi och Nina Tynkkynen, biträdande professor (tenure track) i offentlig förvaltning.

Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen. Foto: Tony Cederberg.

Anna Törnroos-Remes, du forskar i marinbiologi och Nina Tynkkynen, du forskar i offentlig förvaltning. På vilket sätt samarbetar ni i er forskning kring havet?

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast.

Till exempel samarbetar vi med att ta fram kunskap om vilka utmaningar vi står inför när livet i havet förändras som följd av klimatförändringen. Vad vet vi om förändringen biologiskt sett och hur kan och bör samhället reagera?

Vi jobbar även med att hitta förbättrade lösningar på Östersjöns övergödningsproblem, på både stor Östersjö-skala och regionalt. Vi jobbar alltså med att hitta lösningar på hur vi kan styra samhället och förvaltningen av havet så att vi minskar på stressen på havsmiljön.

Vårt samarbete startade i och med profilen HAVET, men har fallit sig naturligt och vi tycker det är både skojigt och motiverande att arbeta tillsammans. Vårt samarbete sträcker sig även till ett gemensamt doktorandprojekt om förhållandet mellan människan och marina organismer, så som säl, havsörn, blåstång osv. Detta är ett nytt tema för oss, där vi lär oss av varandra såväl i fråga om kunskap som metoder. Temat knyter oss även samman genom samarbete med datainsamling och analys i våra egna projekt: Ninas projekt SeaHer och Annas projekt ”Människa-djur relationen i Svenskfinland” som finansierats av Svenska Kulturfonden.”

 

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

”Det är en stor ära och ett mycket stimulerande arbete att få vara gästprofessor inom havsprofilen. Inom mitt fält, som är det ekonomiska, har vi…

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…