Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta femte inlägg i serien handlar om Nina Tynkkynen, biträdande professor (tenure track) inom forskningsprofilen Havet.

Foto: Åbo Akademis bildbank.

Biträdande professor Nina Tynkkynen, ditt forskningsområde offentlig förvaltning är en del av forskningsprofilen Havet – vad handlar din forskning om och varför är forskning i offentlig förvaltning viktig för Östersjöns framtid?

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.

Forskningen inom ämnet offentlig förvaltning analyserar hur och vilka policyn som kan skapas för att kombinera dessa intressen.

Vi fokuserar bland annat på att analysera och utvärdera olika styrningsstrukturer, och också olika politiska och administrativa institutioners och andra aktörers påverkan i Östersjöregionen.

Begreppet ”governance” (styrning) fungerar som utgångspunkt för vår forskning och handlar om att politiken formas genom nätverk på olika styrningsnivåer.

Östersjöns marina miljö styrs av det så kallade flernivåstyrningssystemet, där EU, den regionala skyddsorganisationen HELCOM, kuststaterna och olika organisationer och intressenter samverkar.

I det här systemet är det största hindret för ett effektivt miljöskydd inte alltid bristen på vetenskaplig kunskap i sig, utan mängden aktörer och deras olika intressen.

Många utmaningar återstår alltså.

För att kunna analysera problematiken måste den samhällsvetenskapliga forskningen ha som mål att skapa en bred förståelse för vad som händer i politiken och inom olika havsrelaterade verksamheter, också utanför den omedelbara havsmiljön.

I projektet SeaHer som jag leder forskar vi i hur intressenternas kunskap om den förändrade havsmiljön bättre kunde tas i beaktande dels i politiken och också i havsforskningen.”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av