Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta femte inlägg i serien handlar om Nina Tynkkynen, biträdande professor (tenure track) inom forskningsprofilen Havet.

Foto: Åbo Akademis bildbank.

Biträdande professor Nina Tynkkynen, ditt forskningsområde offentlig förvaltning är en del av forskningsprofilen Havet – vad handlar din forskning om och varför är forskning i offentlig förvaltning viktig för Östersjöns framtid?

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.

Forskningen inom ämnet offentlig förvaltning analyserar hur och vilka policyn som kan skapas för att kombinera dessa intressen.

Vi fokuserar bland annat på att analysera och utvärdera olika styrningsstrukturer, och också olika politiska och administrativa institutioners och andra aktörers påverkan i Östersjöregionen.

Begreppet ”governance” (styrning) fungerar som utgångspunkt för vår forskning och handlar om att politiken formas genom nätverk på olika styrningsnivåer.

Östersjöns marina miljö styrs av det så kallade flernivåstyrningssystemet, där EU, den regionala skyddsorganisationen HELCOM, kuststaterna och olika organisationer och intressenter samverkar.

I det här systemet är det största hindret för ett effektivt miljöskydd inte alltid bristen på vetenskaplig kunskap i sig, utan mängden aktörer och deras olika intressen.

Många utmaningar återstår alltså.

För att kunna analysera problematiken måste den samhällsvetenskapliga forskningen ha som mål att skapa en bred förståelse för vad som händer i politiken och inom olika havsrelaterade verksamheter, också utanför den omedelbara havsmiljön.

I projektet SeaHer som jag leder forskar vi i hur intressenternas kunskap om den förändrade havsmiljön bättre kunde tas i beaktande dels i politiken och också i havsforskningen.”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Package Heroes vill förändra våra plastvanor

Plast i havet är ett problem som är möjligt att lösa tekniskt – det vill säga det går att få upp skräpet ur havet med…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…