Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål: Teknologier för en hållbar framtid

Aktuella donationsmål: Teknologier för en hållbar framtid

Åbo Akademi har fyra forskningsprofiler, varav Teknologier för en hållbar framtid är en. Profilen är mångvetenskaplig och har som mål att finna tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle.

Inom forskningsprofilen utvecklas metoder och teknik som stöder övergången till hållbar produktion och energiförsörjning. Speciellt fokus läggs på att utveckla ny teknologi för att ersätta fossila råvaror med förnybara resurser såsom biomassa och solenergi.

Finland, med sina stora skogsresurser och världsledande företag, har en unik möjlighet att inta en ledande roll i hur man kan utnyttja molekyler från biomassa för att ersätta fossila råmaterial.

Även för utvecklingen av nya billiga och miljövänliga material för solceller är potentialen enorm: endast 0,01 % av solenergin som når jordens yta skulle räcka till för att täcka hela världens energibehov.

Profilområdets styrka ligger i en slagkraftig kombination av djupt kunnande inom naturvetenskap, kemiteknik samt process- och energiteknik.

Profilen gick åren 2015–2020 under namnet Molekylär process- och materialteknik.

 

 

Ett annat sätt att donera till profilen är via banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”Teknologier”) i meddelandefältet.

För donationer på minst 850 behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

Klicka här för att läsa mer om hur du donerar.

 

Donera och hjälp oss skapa nya lösningar för en hållbar framtid.

Uppdaterad 29.3.2023