Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta femte inlägg i serien handlar om Magnus Hellström, biträdande professor (tenure track) i industriell ekonomi inom forskningsprofilen Havet.

Porträttbild av Magnus Hellström
Foto: Åbo Akademis bildbank.

Biträdande professor Magnus Hellström, du är engagerad i projektet Baltic Loop där ni undersöker sjöfart och frakt på havet – kan du berätta lite närmare om vad projektet går ut på?

”Ett centralt element i EU:s transportpolitik är förbättrade av förbindelser mellan medlemsländerna.

I takt med klimatförändringen, men också t.ex. den pågående pandemin, ökar behovet av välfungerande, robusta och allt grönare logistikkedjor. Speciellt transportkorridorerna i väst-östlig riktning har dock inte ännu utvecklats till sin fulla potential.

Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre sådana korridorer mellan Örebro och St. Petersburg. Naturligt nog korsar alla dessa korridorer Östersjön. Vår roll vid Akademin hänför sig till just sjösträckan och hamnarna längs dessa korridorer.

I projektet är det inte nog med att bara identifiera flaskhalsarna utan vi förväntas också föreslå lösningar för att eliminera dem. Bland annat investeringar i modern teknologi och förbättrade system, men också nya arbetsprocesser och innovativa affärsmodeller ligger i verktygslådan.

Projektets framgång mäts främst i tidsinbesparingar genom snabbare transporter, men som en sorts biprodukt förväntar vi oss också minskade utsläpp då trafiken blir smidigare och kapacitetsutnyttjandet stiger.

Det extra roliga med projektet är att det samlar olika regioner i Östersjöländerna runt samma problematik. Från Sverige deltar Region Örebro och från Estland Förbundet för landskapet Harjumaas kommuner. Från Lettland deltar hela tre parter: Vidzeme planeringsregion, Riga planeringsregion samt Stiftelsen för Ventspils High Technology Park. Projektet leds av Åbo yrkeshögskola och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.”

Läs mer om projektet Baltic Loop här.

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

Havet

Du kanske också är intresserad av