Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta femte inlägg i serien handlar om Magnus Hellström, biträdande professor (tenure track) i industriell ekonomi inom forskningsprofilen Havet.

Porträttbild av Magnus Hellström
Foto: Åbo Akademis bildbank.

Biträdande professor Magnus Hellström, du är engagerad i projektet Baltic Loop där ni undersöker sjöfart och frakt på havet – kan du berätta lite närmare om vad projektet går ut på?

”Ett centralt element i EU:s transportpolitik är förbättrade av förbindelser mellan medlemsländerna.

I takt med klimatförändringen, men också t.ex. den pågående pandemin, ökar behovet av välfungerande, robusta och allt grönare logistikkedjor. Speciellt transportkorridorerna i väst-östlig riktning har dock inte ännu utvecklats till sin fulla potential.

Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre sådana korridorer mellan Örebro och St. Petersburg. Naturligt nog korsar alla dessa korridorer Östersjön. Vår roll vid Akademin hänför sig till just sjösträckan och hamnarna längs dessa korridorer.

I projektet är det inte nog med att bara identifiera flaskhalsarna utan vi förväntas också föreslå lösningar för att eliminera dem. Bland annat investeringar i modern teknologi och förbättrade system, men också nya arbetsprocesser och innovativa affärsmodeller ligger i verktygslådan.

Projektets framgång mäts främst i tidsinbesparingar genom snabbare transporter, men som en sorts biprodukt förväntar vi oss också minskade utsläpp då trafiken blir smidigare och kapacitetsutnyttjandet stiger.

Det extra roliga med projektet är att det samlar olika regioner i Östersjöländerna runt samma problematik. Från Sverige deltar Region Örebro och från Estland Förbundet för landskapet Harjumaas kommuner. Från Lettland deltar hela tre parter: Vidzeme planeringsregion, Riga planeringsregion samt Stiftelsen för Ventspils High Technology Park. Projektet leds av Åbo yrkeshögskola och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.”

Läs mer om projektet Baltic Loop här.

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…

Transportnät­ver­kens förnyelse

Baltic Loop är en del i det sameuropeiska megaprojektet att bygga prioriterade korridorer för gods och passagerare. För Åbo Akademis och Finlands del handlar mycket…

Ett smidigt trafikflöde på Östersjön utvecklas

Ett smidigt trafikflöde på Östersjön utvecklas Långa transportsträckor och en växande ekonomi ställer ökade krav på trafikplanering och gröna transportlösningar i Östersjöregionen. Inom forskningsprojektet Baltic…