Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta fjärde inlägg i serien handlar om Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) inom forskningsprofilen Havet.

Anna Törnroos-Remes i ydkardräkt på en strand
Foto: Tage Rönnqvist.

Forskardoktor Anna Törnroos-Remes, du studerar hur livet på havsbottnen och undervattensmiljön fungerar – hur kan din forskning bidra till att skydda havet?

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar och vad som händer när vi människor stressar det, men även hur vi människor förhåller oss till havet och dess invånare. Och det är precis det som min forskning handlar om.

Jag försöker förstå vilken roll djur och växter har i ekosystemet, det vill säga vilken roll de spelar för hur ekosystemen fungerar. Till exempel flyttar maskarna i havet omkring material på havsbottnen samtidigt som de syresätter den, medan andra som musslor stabiliserar mjukare sediment och skapar en livsmiljö för andra arter.

För att förstå och mäta detta, använder vi oss av arternas egenskaper, dvs. hur olika arter äter, förökar sig, var de lever och hur de beter sig. Genom att kombinera detta med antalet individer av en art kan vi sedan räkna ut på vilket sätt en viss störning kan tänkas påverka en viss levnads- eller födostrategi och därmed funktion.

En av de mest spännande sakerna med vårt sätt att arbeta inom profilen HAVET, är att det blir naturligt att ta den egna forskningen över disciplingränserna. Och det är genom det som jag börjat studera hur vi människor uppfattar havet. Tillsammans med doktorand Jolanda Linsén och teamet på offentlig förvaltning med Nina Tynkkynen i spetsen, jobbar vi kring länken mellan människan och naturen.

Från vårt ekologiska håll är vi speciellt intresserade av att ta fram ny kunskap om människans förhållande till marina organismer: är det mer än jakt och fiske, och vad det är med havets djur och växter som vi människor älskar eller hatar, och hur kan detta bättre tas med i havsförvaltning och konfliktlösning?

I ett annat forskningstema tillsammans med teamet inom offentlig förvaltning men framförallt industriell ekonomi försöker vi sammanföra business som maritim transport, med ekologisk metodik och kunskap. Målet är att inte bara bättre mäta påverkan från transporten i sig, men även följa med andra förändringar i miljön på ett effektivare sätt.

Att förmedla kunskap om hur havet mår, fungerar och påverkas av oss människor till dem som arbetar med att förvalta och skydda havet såväl som beslutsfattare har alltid varit en viktig del av vår uppgift vid Miljö- och marinbiologin. Att vi nu kan använda vår kunskap tillsammans med forskare inom miljörelaterad förvaltning, maritim juridik och industriell ekonomi inom HAVET, gör att vi kan få ännu starkare genomslagskraft och hitta nya sätt att påverka.”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade

Information om ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har för första gången sammanställts i en heltäckande rapport.

Belastningen varierar under dygnet och med årstiderna

Påfrestningarna på de marina ekosystemen varierar under årstidscykler och även under dygnet. Variationen av påfrestning under en kortare cykel kan vara större än den förväntade…