Skriv här det du söker efter!

Så här används donationerna

Åbo Akademi har framgångsrikt deltagit i två statliga motfinansieringskampanjer för att samla in medel till sitt grundkapital och för att stöda undervisning och forskning.

Medelinsamlingskampanjen 2009–2011

Den första kampanjen 2009–2011 inbringade totalt ca 13,8 miljoner till Åbo Akademi. Tillsammans med statens motfinansiering fick Åbo Akademi omkring 48,3 miljoner euro till sitt grundkapital.

Akademin har placerat pengarna genom att låna ut dem till Stiftelsen för Åbo Akademi, som har expertisen att placera dem vidare. Med medelinsamlingspengarna följer stiftelsen sin vanliga placeringsprincip. Pengarna ger årlig avkastning på fyra procent, som betyder knappt två miljoner euro om året.

Avkastningen på grundkapitalet har varit ett stort stöd för Åbo Akademis kärnverksamhet. Tack vare den har vi kunnat erbjuda våra unga, lovande forskare i forskarskolan och i doktorandnätverken längre arbetskontrakt.

Medelinsamlingskampanjen 2015–2017

Den senaste kampanjen 2015–2017 inbringade ca 12,7 miljoner. Pengarna riktades till ÅA 100-årsfonden och används för att direkt gynna universitetets undervisning och forskning enligt styrelsens beslut. Större donationer på minst 10 000 euro kunde riktas till ett av Åbo Akademis 11 utbildningsområden och de används till utvecklingen av utbildningsområdenas centrala strategiska mål. Styrelsen beslutar om donationernas användning fortlöpande. Med hjälp av ÅA100-årsfondens bidrag har vi redan kunnat förverkliga flera viktiga satsningar vid Åbo Akademi. För mera information om dessa, se ÅA100-årsfondens kampanjberättelse 2015–2017.

Den statliga motfinansieringen för medelinsamlingen 2015–2017 var nästan 14,8 miljoner. Motfinansieringen styrdes till Åbo Akademis grundkapital.

Jubileumsinsamlingen fortsätter

Åbo Akademi arbetar målmedvetet för att stärka sin externa finansiering och medelinsamling är av största strategiska betydelse. Donationer och stöd från företag och andra organisationer, stiftelser och enskilda personer spelar en viktig roll. Donationer på minst 5000 euro kan riktas till verksamheten enligt donatorns önskemål. Mindre gåvor styrs till ÅA100-årsfonden, som just nu stöder framför allt Ökade internationella utbyten. Åbo Akademi är tacksam för donatorernas stöd.

Uppdaterad 16.12.2019