Skriv här det du söker efter!

Donationernas användning

Donationernas användning

Åbo Akademi har framgångsrikt deltagit i två statliga motfinansieringskampanjer för att samla in medel till sitt grundkapital och för att stöda undervisning och forskning. Den första kampanjen pågick under åren 2009-2011 och den andra under åren 2015-2017.

Medelinsamlingskampanjen 2015–2017

Den senaste medelinsamlingskampanjen 2015–2017 inbringade ca 12,7 miljoner. Pengarna riktades till ÅA 100-årsfonden och används för att direkt gynna universitetets undervisning och forskning enligt rektors beslut. Större donationer på minst 10 000 euro kunde riktas till ett av Åbo Akademis 11 utbildningsområden och de används till utvecklingen av utbildningsområdenas centrala strategiska mål. Rektor beslutar om donationernas användning fortlöpande.

Den statliga motfinansieringen för medelinsamlingen 2015–2017 var nästan 14,8 miljoner. Motfinansieringen styrdes till Åbo Akademis grundkapital. Med hjälp av ÅA100-årsfondens bidrag har vi redan kunnat förverkliga flera viktiga satsningar vid Åbo Akademi, till exempel en professur i energiteknik, utveckling av avancerad hemvård, en professur i småbarnpedagogik, en professur i havs- och vattenforskning, genotypsforskning i psykologin, dubbelbehörigheter för lärare, digitalisering av campus; bland annat ett förnyat trådlöst datanät och ett nytt system för kursutvärdering samt stöd för studerande som skriver sina diplomarbeten.

För mera information om donationernas användning, se ÅA100-årsfondens kampanjberättelse 2015–2017 eller läs mer nedan.

 

Medelinsamlingskampanjen 2009–2011

Den första medelinsamlingskampanjen 2009–2011 inbringade totalt ca 13,8 miljoner till Åbo Akademi. Tillsammans med statens motfinansiering fick Åbo Akademi omkring 48 miljoner euro till sitt grundkapital.

Akademin har placerat pengarna långsiktigt och söker med låg risknivå stadig avkastning på grundkapitalet.

Avkastningsmedeln är en viktig inkomstkälla för Åbo Akademi, som möjliggör bland annat att vi har kunnat erbjuda våra unga, lovande forskare i forskarskolan och i doktorandnätverken längre arbetskontrakt.

Uppdaterad 16.4.2021