Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Ann-Sofie Hermanson

Hjälp oss rädda Havet – Ann-Sofie Hermanson

Många olika instanser jobbar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Enligt universitetsläraren i statskunskap Ann-Sofie Hermanson behöver de olika verksamheterna ibland ändå samordnas för att man ska nå bästa möjliga resultat.

porträttbild av Ann-Sofie Hermanson
Ann-Sofie Hermanson. Åbo Akademis bildbank.

Ann-Sofie Hermanson, du är universitetslärare i statskunskap och arbetar inom forskningsprofilen Havet. På vilket sätt anknyter din forskning till havet?

”Det är intressant att studera hur många olika aktörer är involverade i verksamhet som påverkar Östersjön. Det är givetvis en styrka att statliga myndigheter, partier, frivilligorganisationer, företag, med flera, uppmärksammat miljön i sitt arbete. Ibland behöver dock insatserna och ansträngningarna koordineras. I dag spelar EU en viktig roll, och HELCOM måste nämnas, men den nationella nivån är fortfarande viktig.

Länder samarbetar också för att de delar värderingar och arbetssätt. Här kan t.ex. jämförande studier av Norden – Baltikum visa på olikheter i miljöpolicy beträffande Östersjön.

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen försöker vi förstå och förklara politiken, och visa på möjligheterna att tillsammans skydda Östersjön.”


Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Havet är också ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Läs fler inlägg i serien på engelska genom att klicka här.

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen och Henrik Ringbom

Östersjöns förvaltning har ändrat karaktär mycket under de senaste decennierna. Från att tidigare ha lagstiftat främst om utsläpp av specifika ämnen, handlar regleringen idag om…

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

”Det är en stor ära och ett mycket stimulerande arbete att få vara gästprofessor inom havsprofilen. Inom mitt fält, som är det ekonomiska, har vi…

Hjälp oss rädda Havet – Per Jonsson

”Med allt varmare somrar ökar också risken för kraftiga och långvariga algblomningar, i synnerhet i kombination med en fortsatt övergödning. I slutet på århundradet kan…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…