Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Ann-Sofie Hermanson

Hjälp oss rädda Havet – Ann-Sofie Hermanson

Många olika instanser jobbar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Enligt universitetsläraren i statskunskap Ann-Sofie Hermanson behöver de olika verksamheterna ibland ändå samordnas för att man ska nå bästa möjliga resultat.

porträttbild av Ann-Sofie Hermanson
Ann-Sofie Hermanson. Åbo Akademis bildbank.

Ann-Sofie Hermanson, du är universitetslärare i statskunskap och arbetar inom forskningsprofilen Havet. På vilket sätt anknyter din forskning till havet?

”Det är intressant att studera hur många olika aktörer är involverade i verksamhet som påverkar Östersjön. Det är givetvis en styrka att statliga myndigheter, partier, frivilligorganisationer, företag, med flera, uppmärksammat miljön i sitt arbete. Ibland behöver dock insatserna och ansträngningarna koordineras. I dag spelar EU en viktig roll, och HELCOM måste nämnas, men den nationella nivån är fortfarande viktig.

Länder samarbetar också för att de delar värderingar och arbetssätt. Här kan t.ex. jämförande studier av Norden – Baltikum visa på olikheter i miljöpolicy beträffande Östersjön.

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen försöker vi förstå och förklara politiken, och visa på möjligheterna att tillsammans skydda Östersjön.”


Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Havet är också ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Läs fler inlägg i serien på engelska genom att klicka här.

Du kanske också är intresserad av