Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Först ut är professor Erik Bonsdorff, marinbiolog och ordförande för forskningsprofilen Havet.

Erik Bonsdorff kör en båt. I bakgrunden synd blått hav och blå himmel.
Foto: privat.

Professor Erik Bonsdorff – vad gör ni inom den strategiska profilen Havet och hur mår Östersjön just nu?

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar kring marin ekologi och miljö, industriell ekonomi, offentlig förvaltning, samt maritim juridik.

På det sättet vill vi genom forskning, utbildning och samhällsrelevans bidra till att möta de stora utmaningar som både havet som sådant och samhället ställs inför under rådande omvärldsstress.

Vi studerar marina och maritima frågor i anslutning till klimat, övergödning och andra miljöhot, människans och naturens ömsesidiga beroendeförhållanden, samhällets möjligheter att reglera människans påverkan på havsmiljön, och hur logistik och innovation kan bidra till kostnadseffektiva lösningar för en hållbar framtidsutveckling.

Vi gör detta beaktande FN:s globala hållbarhetsmål definierade 2015, och inom den tematiska ramen för UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021–2030.

Östersjöns miljötillstånd är inte bra, även om vissa indikatorer på miljöns hälsa går mot det bättre: näringsämnesbelastningen har succesivt minskat och skyddet av den marina miljön har blivit något bättre.

Men samtidigt vet vi att ekosystemet i stort, och alldeles särskilt i vår värdefulla skärgård, inte repat sig nämnvärt. Tvärt om vet vi att vintern 2019–2020 fört med sig rekordstora utflöden av fosfor och kväve, och att syrebristen inte reducerats samtidigt som vårt klimat ändras fortare än modellerna kunnat förutspå.

Vi har alltså gigantiska frågor att tackla, och det kan vi bara göra om vi har en långsiktighet och tematisk bredd i vår unika verksamhet!”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Professor Erik Bonsdorff belönas för engagemang för havsmiljön

Professor Erik Bonsdorff belönas för engagemang för havsmiljön Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, får Östersjöfondens Östersjöpris för sitt oförtrutna engagemang för ett…