Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål: Lösningar för hälsa

Aktuella donationsmål: Lösningar för hälsa

Åbo Akademis forskningsprofil Lösningar för hälsa fokuserar på ett friskt liv.

Vi arbetar med att utveckla lösningar för hälsan med slagordet ”from molecule to mind”, alltså från molekyl- och cellnivå till psykiskt välmående.  

Forskningen inom profilen intar en holistisk syn på hälsa. Profilen kombinerar en rad tvärvetenskapliga forskningsområden, allt från farmaceutiska vetenskaper, strukturbiologi och bioinformatik, organisk och biokemi, molekylär- och cellbiologi till medicinska material, biomedicinsk avbildning till psykologi, logopedi, hälsovetenskaper och till och med informationsteknik och hälsoekonomi. Åbo Akademis samtliga fyra fakulteter är representerade inom forskningsprofilen.  

Forskningen inom Lösningar för hälsa utförs i samverkan med bland annat Åboregionens läkemedelsindustri. Var femte industriarbete i Åbonejden är kopplat till life science-sektorn och hälften av landets läkemedelsindustri och bioteknologiföretag är stationerade här. Forskningen omfattar också ett tätt samarbete med sjukhus och läkare och projekten bottnar ofta i verkliga, kliniska problem.  

De omvälvande demografiska förändringarna i vårt samhälle utgör en stor utmaning. Vi lever längre än tidigare generationer och förväntar oss vara friska och aktiva också efter att vi gått i pension. Vi vill anta den här utmaningen. Vårt ambitiösa mål är inget mindre än att bidra till ett långt liv och en livslång hälsa. För det här behöver vi din hjälp. Du kan hjälpa oss att hjälpa alla uppnå bättre hälsa – bättre liv.

 

Ett annat sätt att donera till profilen är via banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”Lösningar för hälsa”) i meddelandefältet.

För donationer på minst 850 behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

Klicka här för att läsa mer om hur du donerar.

 

Donera och hjälp oss utveckla innovativa lösningar som omfattar alltifrån cell till sinne.

Uppdaterad 29.3.2023