Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål: HHÅA för framtidens hållbara näringsliv

Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) firade sitt 95-årsjubileum på hösten 2022. Under våren 2023 har HHÅA erhållit den eftertraktade AACSB-ackrediteringen, en ledande internationell kvalitetsstämpel. Ackrediteringen är ett resultat av ett mångårigt gediget arbete.

Vid HHÅA forskas det bland annat i digitalisering, framtidens organisationsformer och affärsmodeller, entreprenörskap och ekonomistyrning, med målet att främja en hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Du kan bidra till den viktiga forskningen och utbildningen som bedrivs vid HHÅA. Donationerna används bland annat för att stöda unga doktorander genom att stärka deras ekonomiska förutsättningar under doktorandperioden.

 

 

Du kan också donera genom att göra en banköverföring till följande konto:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”HHÅA”) i meddelandefältet.

Du kan även donera via MobilePay: 15681

För donationer på minst 850 euro behöver vi också ett ifyllt gåvobrev.

Uppdaterad 17.4.2023