Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav.

Detta andra inlägg i serien handlar om Kim Wikström, professor i industriell ekonomi och medlem i forskningsprofilen Havets styrgrupp.

Kim Wikström står framför en lyftkran. Bakgrunden är hotfullt grå. I det övre högra hörnet syns en logo bestående av tre vågor inne i en cirkel.
Foto: Robert Seger


Professor Kim Wikström –
på vilket sätt hänger din forskning ihop med Östersjön?

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och därmed även förstärka de ekonomiska förutsättningarna för samhället.

Forskningen fokuserar på hur vi kan skapa nya affärsmodeller som dels genom digitala plattformar möjliggör effektivare informationsströmmar, automatiserade hamnar, fartyg och bokning av frakttjänster och dels gör ibruktagandet av renare teknologi lönsamt och mer attraktivt.

Min personliga drivkraft till att förbättra Östersjöns tillstånd och globalt våra hav kommer från att jag tillbringat en stor del av mitt liv vid och i Östersjön.

Östersjöns, och även andra havs, betydelse för samhällens välfärd och utveckling är förstås omfattande. Förändringen i havsmiljön är dramatisk. Det är vårt tvärvetenskapliga forskningsteams mission att inte endast forska utan framförallt vara en del av de praktiska lösningar som hållbart ändrar riktningen i Östersjön till det positiva.

Genom forskningsprofilen Havet samarbetar vi inom industriell ekonomi med forskare i marin biologi, offentlig förvaltning, juridik och informationsteknik för att skapa förutsättningarna för utsläppsfria logistiklösningar.

De praktiska lösningarna förutsätter ett samspel mellan olika vetenskapsdiscipliner, företag, myndigheter och samhället. De första stegen mot en förbättring kan vi redan få tillstånd med att öppna upp informationsströmmar mellan de involverade logistikföretagen och kunderna som skall tjänas.

De mer komplexa och systemiska problemställningarna med investeringar i ny teknologi, internationella lagförändringar och nya finansieringsmodeller förutsätter större satsningar.

Vi har en otroligt kunnig helhet av duktiga och motiverade människor i vårt forskningsteam och i våra nationella och internationella nätverk som bidrar till att förbättra samspelet mellan samhällen och våra hav.”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

Havet

Du kanske också är intresserad av