Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav

Det här fjortonde inlägget i serien handlar om Kent Eriksson, professor i Bank och Finans vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och gästprofessor inom forskningsprofilen Havet.

Kent Eriksson
Foto: KTH.

Kent Eriksson, vad innebär det att vara gästprofessor inom havsprofilen och vad anser du att är det viktigaste i ditt arbete?

”Det är en stor ära och ett mycket stimulerande arbete att få vara gästprofessor inom havsprofilen. Jag är mycket imponerad av det arbete som bedrivs av mina kollegor inom havsprofilen och har lärt mig mycket av dem.

Speciellt imponerad är jag av det goda samarbetsklimatet mellan de olika vetenskapliga disciplinerna som ingår i havet. Att kunna samverka mellan exempelvis samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga vetenskapsområden har en enorm potential, men det är sällan något som görs. I Havet-profilen finns det därför stora möjligheter att göra nyskapande forskning.

Vi har redan åstadkommit mycket.

Inom mitt fält, som är det ekonomiska, har vi arbetat fram nya affärsmodeller och finansieringsprodukter för ett hållbart hav. Det hade vi inte kunnat åstadkomma om inte Havet-profilen hade varit så mångvetenskaplig och välintegrerat.

Jag är mycket tacksam för att jag får medverka i Havet-profilen och ser fram emot att våra goda vetenskapliga framsteg också ska få praktisk betydelse för havets hållbarhet.”

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

 

 

 

Du kanske också är intresserad av