Skriv här det du söker efter!

Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen

Rättelseförfarande

Om du sökt in till Åbo Akademi men inte blivit antagen har du rätt att ta del av orsaken till att din ansökan blivit avslagen.Om du är missnöjd med beskedet och upplever att din ansökan blivit felaktigt bedömd ska du genast då du fått beskedet ta kontakt med Studentexpeditionen. Ibland händer det fel i behandlingen av en ansökan som gör att ditt resultat kan bli felaktigt så det lönar sig att kolla upp resultatet om du känner att t.ex. dina poäng blivit felräknade.

Om du är är missnöjd med resultatet av urvalet kan du hos dekanus skriftligen begära rättelse efter det att resultatet av urvalet har offentliggjorts. Anhållan måste lämnas in senast 12.7.2019 om inget annat anges i ditt antagningsbesked. Anhållan bör innehålla motivering till begäran om rättelse. Närmare upplysningar om rättelseförfarandet ger fakultetens utbildningskoordinatorer.

Urvalets resultat får inte med anledning av begäran om rättelse ändras till nackdel för någon som har antagits till studier vid Åbo Akademi.

Anhållan om rättelse kan skickas per epost till studinfo@abo.fi eller per post till:
Åbo Akademi, Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo

 

Möjlighet att studera vid Öppna universitetet

Om du inte får en studieplats vid Åbo Akademi men ändå önskar pröva på universitetsstudier eller ta enskilda kurser, ta kontakt med Öppna Universitetet vid Åbo Akademi!  Öppna Universitetet är en studieform som riktar sig till alla som är intresserad av universitetsstudier. Man kan läsa enskilda kurser eller ta större studiehelheter.

Uppdaterad 19.6.2019