Skriv här det du söker efter!

Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen

Om du sökt in till Åbo Akademi men inte blivit antagen har du rätt att ta del av orsaken till att din ansökan blivit avslagen. Om du är missnöjd med beskedet och upplever att din ansökan blivit felaktigt bedömd ska du genast då du fått beskedet ta kontakt med Studentexpeditionen. Ibland händer det fel i behandlingen av en ansökan som gör att ditt resultat kan bli felaktigt så det lönar sig att kolla upp resultatet om du känner att t.ex. dina poäng blivit felräknade.

Begäran om omprövning

Om du anser att beslutet gällande antagningen är felaktigt kan du hos Åbo Akademis examensnämnd skriftligen begära om omprövning. Begäran om omprövning måste lämnas in senast 18.7.2024 kl. 15.00 om inget annat anges i ditt antagningsbesked. Examensnämndens ställningstagande till begäran om omprövning är en separat process och inte en del av antagningen.

Begäran ska innehålla följande information:

 • Dina person- och kontaktuppgifter
 • Den fakultet och det ansökningsmål som anhållan om rättelse gäller
 • Vilken del av antagningsprocessen som anhållan gäller
 • Motivering till eller grunden för begäran om rättelse.

Till anhållan ska du bifoga de dokument som du åberopar i din begäran.

Närmare upplysningar om begäran om omprövning ger fakultetens studiechefer:

Urvalets resultat får inte med anledning av begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits till studier vid Åbo Akademi.

Anhållan om rättelse kan skickas per epost till studinfo@abo.fi eller per post till:
Åbo Akademi, Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo

Undantag gällande rättelseförfarande

För ansökningsmålen i farmaci ska begäran om omprövning riktas till Helsingfors Universitet. Detta gäller alltså för följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år)
 • Utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år)
 • Magisterprogrammet i farmaci, provisor (2 år)

För ansökningsmål som skrivit VAKAVA-provet så ska ska begäran om omprövning riktas till Helsingfors Universitet. Detta gäller alltså följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för klasslärare
 • Kandidatprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad
 • Kandidatprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (inklusive flerform)
 • Kandidatprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad
 • Kandidatprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Kandidatprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
 • Kandidatprogrammet för speciallärare

Antagning via Öppna universitetsleden

Om du inte får en studieplats vid Åbo Akademi men ändå önskar pröva på universitetsstudier eller ta enskilda kurser, ta kontakt med Öppna universitetet vid Åbo Akademi! Öppna universitetet (Öpu) är en studieform som riktar sig till alla som är intresserade av universitetsstudier.

Öpu erbjuder också alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan (om du antas) få kurserna till godo inom din examen.

Läs mera om antagning via Öpuleden.

 

Uppdaterad 15.11.2023