Skriv här det du söker efter!

Läsårsanmälan för nyantagna studerande

Läsårsanmälan för nyantagna studerande

Närvaroanmälan och kåravgift

Nya studerande (som tagit emot sin studieplats i år) anmäler sig elektroniskt vid Åbo Akademi. Du kan anmäla dig direkt då du tagit emot din studieplats, men senast fredagen 2.9.2022 kl. 15:00. Anmälan görs i Studieinfo.fi och du kan göra en anmälan genast efter att du tagit emot studieplatsen. Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande om du har en lagstadgad orsak för frånvaro. En studerande som fått en ny studierätt måste anmäla sig inom utsatt tid. Om du försummar din anmälan så förlorar du den nya studierätten i enlighet med universitetslagen.

KÅRAVGIFT
I samband med att du anmäler dig som närvarande i Min Studieinfo måste du också betala kåravgiften. Kåravgiften för läsåret 2022-2023 är 64 euro. För forskarstuderande är avgiften 64 euro och frivillig. För mer information om medlemskapet i Åbo Akademis Studentkår, se www.studentkaren.fi.

Tidigare har studenternas hälsovårdsavgift ingått i kåravgiften, men från och med 1.1.2021 betalas hälsovårdsavgiften direkt till FPA.

Om du inte kan anmäla dig som närvarande via den elektroniska tjänsten kan du också göra din närvaroanmälan personligen under tiden 1.8–2.9.2022. När du skriver in dig bör du ha med dig identitetsbevis och kvitto på betald kåravgift.

Studerande i Åbo som behöver göra närvaroanmälan personligen gör det vid studentexpeditionen i Gripen, Tavastgatan 13.
Studerande i Vasa som behöver göra närvaroanmälan personligen gör det på fakultetskansliet i Academill, Strandgatan 2.

Frånvaroanmälan

På grund av ändringar i universitetslagen är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen specifikt angivna orsaker. Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår enbart på basis av följande orsaker:

  1. värnplikt i enlighet med Värnpliktslagen (1438/2007), Civiltjänstlagen (1446/2007) eller Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  2. är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig; eller
  3. om man på grund av egen sjukdom, skada eller handikapp är oförmögen att inleda studierna

Också frånvaroanmälan måste göras under anmälningstiden fram till 2.9.2022 kl. 15:00. Anmälan görs på samma sätt som närvaroanmälan men om du anmäler dig som frånvarande så ska du inte betala kåravgiften. En förutsättning för att din frånvaroanmälan ska kunna registreras är att du lämnar in ett intyg som styrker din frånvaroorsak.

Frånvaroanmälan: Militär- eller civiltjänstgöring

Om du gör finländsk militär- eller civiltjänstgöring som infaller under ditt första studieår har du rätt att frånvaroanmäla dig för hela läsåret. Detta innebär att även om du inleder din tjänstgöring från och med vårterminen kan du vara frånvaroanmäld hela det första läsåret.

Då du gör frånvaroanmälan ska du mejla Studentexpeditionen din inryckningsorder som visar att tjänstgöringen infaller under ifrågavarande läsår. Intygen bör nå oss senast vid slutet av anmälningstiden.

Efter din tjänstgöring ska du göra följande för att inleda dina studier:

  1. Aktivera ditt användarnamn.
  2. Närvaroanmäl dig i Oili — OBS! Även om du varit frånvaroanmäld ditt första läsår och så att säga skjutit upp din studiestart, räknas du ändå inte som en ny studerande, utan ska välja alternativet ”Om du fortsätter dina studier” i Oili. Se mer information på sidan för läsårsanmälan för redan inskrivna studerande. (Om din tjänstgöring tar slut till årsskiftet och du funderar på att inleda dina studier på vårterminen — kontakta ditt fakultetskansli först.)
  3. Ta reda på vem din tutor är och delta i studieorienteringsveckan.

Frånvaroanmälan: Moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

Du ska uppvisa FPA:s intyg över moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenningsperiod eller, om man ännu inte har det intyget, läkarintyg över graviditet. Faderskapsledighet kan bevisas bara med FPA:s intyg över faderskapsledighet. Även andra länders myndigheters motsvarande intyg över lagstadgad föräldraledighet godkänns. Intygen skickas till eller uppvisas för Studentexpeditionen. Intygen bör nå oss senast vid slutet av anmälningstiden.

Frånvaroanmälan: Sjukdom, skada eller handikapp

Om du frånvaroanmäler dig på grund av egen sjukdom, skada eller handikapp som gör att du är oförmögen att inleda studierna behöver du uppvisa beslut om sjukdagpenning eller om du inte har det, läkarintyg. Ur läkarintyget bör framgå vilken sjukdom eller skada det är frågan om och att sjukdomen eller skadan utgör ett hinder för att inleda studier. Hinder som beror på praktiska arrangemang som behövs på grund av sjukdom eller skada ska intygas med tillräcklig utredning, t.ex. studentbostadsstiftelses intyg att studeranden står i kö för sådan bostad som skadan kräver. Studerandes egen uppgift är inte tillräcklig utredning. Med utredningen måste man visa hur saken är meningen att ordnas. Om skadan är ett bestående handikapp, räcker det inte att hänvisa till det, utan man bör ha en med skadan sammanhängande tillfällig orsak man hänvisar till.

Intygen bör lämnas in per e-post, post eller uppvisas vid universitetet. Intygen bör vara universitetet tillhanda senast 2.9.2022 kl. 15:00.
Kontaktuppgifter för inlämnandet av intyg:
E-post: studinfo@abo.fi
Adress: Åbo Akademi Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo

 

Fristående studier

Om du blivit antagen till  tex. fristående studier för yrkeslärare eller behörighetsgivande studier för studiehandledare så  närvaroanmäls du automatiskt för ditt första studieår när din studierätt registreras. Kom ihåg att ta emot studieplatsen i studinfo.fi. Som studerande inom ramen för fristående studier är du inte skyldig att betala kåravgift och därmed inte heller berättigad till de förmåner som studentkårens medlemmar får.

Uppdaterad 20.10.2022