Skriv här det du söker efter!

Mottagande av studieplats och enplatsregeln

Mottagande av studieplats och enplatsregeln

Bestämmelsen om en studieplats vid högskolor och de riksomfattande tidtabellerna för antagningarna

En studerande, som blivit antagen, kan ta emot endast en studieplats som leder till examen under en termin oberoende på vilken nivå studieplatsen gäller.

Bestämmelsen utgör inget hinder för att ta emot en annan studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under någon annan termin.

Även om du flyttar på inledningen av studierna eller avbryter studierna, kan du ändå inte ta emot en annan studieplats för högskolestudier som inleds under samma termin.

Avsikten med bestämmelsen är att så många sökande som möjligt ska få en studieplats.

Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor. Bestämmelsen gäller inte heller en sökande som antagits som överflyttare.

Mottagande av studieplats vid högskola
Antagningsresultaten för studier som inleds på hösten 2021 publiceras senast 9.7.2021. Högskolorna meddelar om antagningen per brev eller på annat sätt som senare meddelas. Med antagningsbeskedet får du en anvisningar för mottagande av studieplats.  Försäkra dig om att din anmälan är framme inom utsatt tid.

Meddelande om mottagande av studieplats är bindande och kan varken ändras eller annulleras.

Alla som blivit antagna senast 9.7.2021 ska ta emot en studieplats senast 16.7.2021 kl. 15.00

Förfaringssätt i situationer som kräver justering
Information i meddelandet om mottagande av studieplats kan ändras bara om den sökande handlat utifrån felaktig eller bristfällig information från högskolan i fråga. Då bör den sökande rikta en skriftlig begäran om rättelse, med motiveringar, till den högskola varifrån han mottagit studieplatsen.

Register som används i förverkligandet av bestämmelsen
Förverkligandet av bestämmelsen följs med hjälp av universitetens och högskolornas sökande- och studierättsregister (KSHJ). Registren upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Sökande har rätt att granska sina personuppgifter i registren. Begäran bör vara skriftlig. Sökande eller den som godkänts som studerande kan kontrollera sina uppgifter vid den högskola, som hen sökt till eller blivit antagen till. Om en sökande som sökt till flera högskolor vill kontrollera sina uppgifter, kan hen göra det hos registerföraren. Uppgifter från registren kan överlåtas till utbildningsmyndigheter, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, arbetskraftsmyndigheterna och arrangörer av studenternas hälsovård.

Registerföraren kan med den sökandes medgivande överlämna namn- och adressuppgifter för information och marknadsföring av utbildning. Information om hur personuppgifter får användas finns på dataombudsmannens hemsidor
( www.tietosuoja.fi)

Uppdaterad 13.11.2020