Skriv här det du söker efter!

Mottagande av studieplats och enplatsregeln

Mottagande av studieplats och enplatsregeln

Enplatsregeln

För att så många sökande som möjligt ska få en studieplats, så kan du per termin bara ta emot en studieplats till en utbildning som ger en examen. Studieplatsens utbildningsnivå påverkar inte regeln om att man bara kan ta emot en studieplats. Även om du skjuter på studiestarten eller avbryter studierna, så kan du ändå inte ta emot en annan studieplats för högskolestudier om de nya studierna inleds under samma termin som studieplatsen du skjutit på eller avbrutit.

Det finns inga hinder för att under en annan termin ta emot en ny studieplats som leder till en högskoleexamen. Du kan alltså ha flera studieplatser vid samma eller olika högskolor samtidigt, så länge du antagits till och tagit emot studieplatserna under olika terminer.

Enplatsregeln gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor. Bestämmelserna gäller inte heller sökande som antagits som överflyttare.

Ta emot din studieplats

Antagningsresultaten för studier som inleds på hösten 2024 publiceras senast 4.7.2024. Antagningsbeskedet får du till den e-postadress du uppgett i din ansökan. I samma meddelande får du anvisningar om hur du tar emot din studieplats.

Alla som blivit antagna senast 4.7.2024 ska ta emot en studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00. Mottagande av en studieplats är bindande och kan varken ändras eller annulleras.

Det är mycket viktigt att du tar emot din studieplats inom utsatt tid, har du inte tagit emot din studieplats innan deadline så mister du din studieplats. Kan du inte ta emot din studieplats digitalt, kontakta studentexpeditionen innan deadline.

Ifall du får ditt antagningsresultat efter 4.7.2024 står din deadline för att ta emot studieplatsen i ditt antagningsbrev. Tiden som ges för emottagande av en studieplats efter 4.7.2024 är 7 dagar från att beslutet delgetts i studieinfo.

Notera att efter att du tagit emot en studieplats anses du inte längre vara förstagångssökande i kommande antagningar till finländska högskolor.

Situationer som kräver justering

Meddelande om mottagande av studieplats kan ändras bara om den sökande handlat utifrån felaktig eller bristfällig information från högskolan i fråga. Då bör den sökande rikta en skriftlig begäran om omprövning, med motiveringar, till den högskola där hen mottagit studieplatsen.

Register som används i förverkligandet av bestämmelserna en studieplats vid högskolor en studieplats vid högskolor

Förverkligandet av bestämmelsen följs med hjälp av universitetens och högskolornas sökande- och studierättsregister (KSHJ). Registren upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Sökande har rätt att granska sina personuppgifter i registren. Begäran bör vara skriftlig. Sökande eller den som godkänts som studerande kan kontrollera sina uppgifter vid den högskola, som hen sökt till eller blivit antagen till. Om en sökande som sökt till flera högskolor vill kontrollera sina uppgifter, kan hen göra det hos registerföraren. Uppgifter från registren kan överlåtas till utbildningsmyndigheter, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, arbetskraftsmyndigheterna och arrangörer av studenternas hälsovård.

Registerföraren kan med den sökandes medgivande överlämna namn- och adressuppgifter för information och marknadsföring av utbildning. Information om hur personuppgifter får användas finns på dataombudsmannens hemsidor

( www.tietosuoja.fi)

Uppdaterad 14.11.2023