Skriv här det du söker efter!

Engelskspråkiga magisterprogram

Åbo Akademi erbjuder följande engelskspråkiga magisterprogram:

Ansökningsperioden för studier inom programmen som inleds hösten 2019 börjar 3.12.2018. Ansökningsdeadline är 31 januari 2019 kl. 15.00 (GMT+2).

Antagningsvillkor är en kandidatexamen eller därmed jämförbar examen i ett för programmet relevant ämne. Information om de engelskspråkiga magisterprogrammen och hur man söker till dessa hittas i sin helhet på våra engeskspråkiga sidor.

Dessutom bör sökande uppfylla språkkraven i Engelska för antagning till de engelskspråkiga magisterprogrammen.

För mera information: admission@abo.fi

Uppdaterad 16.10.2018