Skriv här det du söker efter!

Engelskspråkiga magisterprogram

Engelskspråkiga magisterprogram

Investera i din framtid! Välj Åbo Akademi och ett av våra internationella magisterprogram!

Vi erbjuder nio engelskspråkiga magisterprogram inom olika branscher. Vårt universitet är känt för goda relationer mellan studerande och lärare, små undervisningsgrupper och goda möjligheter till individuellt stöd i studierna.

Vem kan söka?

Du är behörig att söka till ett magisterprogram om du:

  • Du har en nationellt erkänd lägre högskoleexamen eller motsvarande. Studiernas omfattning bör vara 180 ECTS eller tre år av heltidsstudier vid en ackrediterad högskola.
  • Du uppfyller språkkraven i engelska
  • Du uppfyller de programspecifika kraven, exempelvis genom att din tidigare examen är inom en relevant bransch för det program du söker till.

För studerande utanför EU/EEA området erbjuds stipendier som täcker terminsavgiften, du ansöker om stipendie samtidigt som du söker in till programmet. Antagning till de internationella magisterprogrammen sker årligen i januari, och ansökan fyller du i online via studieinfo.fi. Studierna inleds i slutet av augusti varje år.

Läs vår ”How to apply” guide för mera information om deadlines, behörighetskrav och hur du lämnar in din ansökan.

Ansökningsblanketten till de internationella magisterprogrammen är öppen mellan 3.1.2024 kl. 8.00 – 17.1.2024 kl. 15.00

 

Uppdaterad 20.10.2023