Engelskspråkiga magisterprogram

Åbo Akademi erbjuder följande engelskspråkiga magisterprogram:

Ansökningsperioden för studier inom programmen som inleds hösten 2018 börjar 1.12.2017. Ansökningsdeadline är 31 januari 2018 kl. 15.00 (GMT+2).

Antagningsvillkor är en kandidatexamen eller därmed jämförbar examen i ett för programmet relevant ämne. Information om de engelskspråkiga magisterprogrammen och hur man söker till dessa hittas i sin helhet på våra engeskspråkiga sidor.

Dessutom bör sökande uppfylla språkkraven i Engelska för antagning till de engelskspråkiga magisterprogrammen.

Uppdaterad 15.2.2018