Skriv här det du söker efter!

Studentkåren

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca 5 000 medlemmar. Alla grundexamensstuderande vid ett universitet hör enligt lagen till dess studentkår. ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Studentkåren ser till att dess medlemmars tid som studenter blir så bra som möjligt. Utöver intressebevakning erbjuder studentkåren sina medlemmar service såsom hälsovård på Studenternas hälsovårdsstiftelse, studentbostäder, rättshjälp, studentpräst, studentrabatter, stöd åt studentrepresentanter vid universitetets förvaltningsorgan och förmånliga studentluncher på kårrestaurangerna.

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret. Studentkortet kan beställas på nätet på frank.fi/sv/studentkortet/ efter att man har gjort läsårsanmälan. Du behöver studentkortet när du äter på studentkaféerna, besöker studenthälsan, kårkansliet, studentexpeditionen och när du skriver tentamen o.s.v. Förutom studentluncher och studenthälsan ger studentkortet dig också många andra rabatter och förmåner, bl.a. hos Statsjärnvägarna och Matkahuolto.

Se även Studentkårens hemsidor.

Uppdaterad 14.6.2019