Skriv här det du söker efter!

Aktivera användarnamn och studierättsnummer

Aktivera användarnamn och studierättsnummer

Som studerande vid Åbo Akademi får du tillgång till ditt användarnamn och din e-postadress när du anmält dig för läsåret. Dessa använder du för att logga in till intranätet och andra av Åbo Akademis plattformar.

Ny studerande

Har du blivit antagen våren 2023? I så fall kan du aktivera ditt användarnamn från och med 7 Augusti.

 

Om du är ny studerande kan det dröja ett tag innan du kan aktivera ditt användarnamn, eftersom användarnamnet kan aktiveras först när uppgifter om dig och din studierätt har nått alla nödvändiga system. I början av augusti kan dröja upp till en vecka du kan aktivera ditt användarnamn. Om du är ny studerande och aktiveringen av ditt användarnamn inte fungerar, så kan du alltså behöva vänta ett par dagar och försöka på nytt senare.

Aktivera ditt användar­­namn

Om du har finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat kan du aktivera ditt användarnamn själv via verktyget Selfservice. För att använda något av dessa för att aktivera användarnamnet klickar på länken i rutan ”Logga in via suomi.fi:” på Selfservice-inloggningssidan.

Om du får problem med aktiveringen eller saknar identifikationssätt kontakta Helpdesken.

Telefon: 02-215 4777

E-postadress: helpdesk@abo.fi

Åbo: Asa-huset på Fänriksgatan 3B, bottenvåningen

Vasa: Academill, Strandgatan 2, B-husets tredje våning

Läs mer om användarnamn och användaravtal på intranätet.

Som JOO-studerande kan du aktivera ditt användarnamn först när du fått meddelande från studieregistret att din JOO-studierätt registrerats. Meddelande från ansökningssystemet om att din ansökan godkänts betyder alltså inte att du kan aktivera ditt användarnamn.

Om du har en JOO-rätt sedan tidigare och ditt användarnamn inte fungerar, kontrollera att du har studietid kvar på din JOO-studierätt och att du är närvaroanmäld som JOO-studerande vid ÅA. Du kan kontakta studentexpeditionen på studinfo@abo.fi för hjälp med anmälan och frågor om din studietid.

Användarnamnet är giltigt så länge du är anmäld som frånvarande eller närvarande för läsåret. Den 1.10 och 1.2 varje läsår avaktiveras användarnamnet för studerande som inte är anmälda som frånvarande eller närvarande.

Om ditt användarnamn avaktiverats och du blir anmäld på nytt, så aktiveras användarnamnet automatiskt igen ett par dygn efter att du anmälts. Du behöver dock byta lösenord i Selfservice innan du kan använda ditt användarnamn igen.

Om du inte kan logga in i Selfservice med finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat eller vill behålla ditt gamla lösenord ska du kontakta helpdesk@abo.fi

Om du utexaminerats och vill behålla din abo.fi-mejladress kan du kontakta helpdesk@abo.fi

När du aktiverat ditt ÅA användarnamn kan du logga in i studieplaneringsverktyget peppi och kontrollera ditt studierättsnummer. Du ser ditt studierättsnummer i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna.

Några dagar efter att du närvaroanmält dig till Åbo Akademi och betalat kåravgiften, så kan du ta i bruk ditt studiekort. Studiekortet kan beställas från frank.fi eller så kan du använda det elektroniska studiekortet FrankApp. Mer information om kårmedlemskapet och studiekortets förmåner hittar du också på Åbo Akademis Studentkårs webb.

Uppdaterad 2.6.2023