Skriv här det du söker efter!

Aktivera användarnamn och studierättsnummer

Aktivera användarnamn och studierättsnummer

Se ICT-services webbsida om användarrättigheter.

När du aktiverat ditt ÅA användarnamn kan du logga in i studieplaneringsverktyget peppi och kontrollera ditt studierättsnummer. Du ser ditt studierättsnummer i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna.

Några dagar efter att du närvaroanmält dig till Åbo Akademi och betalat kåravgiften, så kan du ta i bruk ditt studiekort. Studiekortet kan beställas från frank.fi eller så kan du använda det elektroniska studiekortet FrankApp. Mer information om kårmedlemskapet och studiekortets förmåner hittar du också på Åbo Akademis Studentkårs webb.

Uppdaterad 29.4.2024