Skriv här det du söker efter!

Aktivering av ÅA-användarnamn och studierättsnummer

Aktivering av ÅA-användarnamn och studierättsnummer

Från och med augusti kan du som är ny studerande aktivera ditt ÅA-användarnamn och få tillgång till din Åbo Akademi e-postadress. Vänligen observera att det kan ta några dagar efter månadsskiftet innan alla system fått dina uppgifter.

Närmare anvisningar för hur du aktiverar ditt användarnamn hittas via verktyget Selfservice. När du aktiverar ditt användarnamn elektroniskt via Selfservice behöver du finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. För att använda något av dessa skall du helt enkelt klicka på länken i rutan ”Logga in via suomi.fi:” på Selfservice-inloggningssidan.

Vid eventuella problemsituationer (till exempel om du inte har finländska bankkoder) kontakta Helpdesken:
Telefon: 02-215 4777
E-postadress: helpdesk@abo.fi
Åbo: Asa-huset på Fänriksgatan 3B, bottenvåningen
Vasa: Academill, Strandgatan 2, B-husets tredje våning

Efter att du har aktiverat ditt ÅA användarnamn kan du logga in med ditt ÅA användarnamn i det studieadministrativa verktyget. Du ser ditt studierättsnummer i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna. Några dagar efter att du har betalat kåravgiften och således gjort läsårsanmälan till Åbo Akademi, kan du beställa ditt studiekort på Franks webbtjänst (det elektroniska studiekortet FrankApp och det fysiska kortet). Mer information om kårmedlemskapet och studiekortets förmåner hittar du också på Åbo Akademis Studentkårs webb.

Uppdaterad 15.6.2022