Skriv här det du söker efter!

Välkommen på studieorientering!

Välkommen till ÅA för att studera!

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (24-28.8.2020). Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och få möjlighet att bekanta dig med din studiemiljö. Vi vill att ge dig den bästa starten på studierna genom att erbjuda det du behöver veta för att komma igång med studierna.

Deltagande i studieorienteringen är obligatoriskt för dig som är kandidatstuderande inom ramen för kursen Akademiska studiefärdigheter (5 sp).

Studieorienteringen inleds utomhus måndagen den 24.8. och i det sammanhanget blir du tilldelad tutorer som är med dig under hela orienteringsprogrammet. För platser och specifik tidpunkt, se programmet för den utbildning du blivit antagen till.

Du får följa med programmet under veckan tillsammans med tutorerna och programmet består av:

  • Att titta på färdigt inspelade sessioner och diskutera dem med varandra
  • Att följa med interaktiva webbinarier där du kan ställa frågor i chat-form
  • Att titta på live-streamade sessioner
  • Att ta del av vissa sessioner face-to-face
  • Rundvandringar på campus med tutorerna
  • Rundvandringar i studiestaden med tutorerna

Det preliminära studieorienteringsprogrammet finns här:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (inklusive kandidat- och magisterstuderande i samhällsvetenskaper i Vasa)

 

 

Orienteringsschemat för Master´s Degree students:

Åbo campus: Orientation Week Master´s Degree students and exchange students

Vasa campus: Orientation Week Master´s Degree students and exchange students

Uppdaterad 3.7.2020