Välkommen på studieorientering!

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (27-31.8.2018) . Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och din studiemiljö. På denna sida finns bl.a. allmän information om sådant som är bra att känna till inför studiestarten. Studieorienteringsveckan är en del av Akademiska studiefärdighetskursen (ASF).

Här nere finns fakultetsspecifik information, bl.a. schemat med tider och platser under studieorienteringsveckan (v. 35) och nyttiga presentationer – se närmare under din egen fakultet och utbildningslinje!

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Utbildningslinje
Fakultetens information för nya studerande Kultur, historia och filosofi
Logopedi
Psykologi
Språk
Teologi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Utbildningslinje
Fakultetens information för nya studerande Biovetenskap
Farmaci
Informationsteknologi
Kemi- och processteknik
Naturvetenskap
Studerande antagna direkt till magisternivån
Obs! Både utbildningarna i Åbo och Energiteknik i Vasa

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Utbildningslinje
Fakultetens information för nya studerande Ekonomi
Rättsnotarie
Samhällsvetenskaper, Åbo
****
Ekonomie magisterutbildningen
Obs! Studerande antagna direkt till magisternivån
Politices magisterutbildningen
Obs! Studerande antagna direkt till magisternivån

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Studieorientering för utbildningarna i Vasa

 

Orienteringsschemat för Master´s Degree students:

Åbo campus: Orientation Week Master´s Degree students

Vasa campus: Orientation Week Master´s Degree students and exchange students 

Presentation: Master´s Degree Orientation 2018

Uppdaterad 14.9.2018