Välkommen på studieorientering!

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (27-31.8.2018) . Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och din studiemiljö. På denna sida finns bl.a. allmän information om sådant som är bra att känna till inför studiestarten.

Här nere finns fakultetsspecifik information, bl.a. schemat med tider och platser under studieorienteringsveckan (v. 35) – se närmare under din egen fakultet och utbildningslinje!

Programmet publiceras i slutet av juni 2018.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Utbildningslinje
Kultur, historia och filosofi
Logopedi
Psykologi
Språk
Teologi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Utbildningslinje
Biovetenskaper
Farmaci
Informationsteknologi
Kemi- och processteknik
Naturvetenskaper
Studerande antagna till magisternivån
Obs! Både utbildningarna i Åbo och Energiteknik i Vasa

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Utbildningslinje
Ekonomi
Rättsnotarie
Samhällsvetenskaper, Åbo
****
Ekonomie magisterutbildningen
Obs! Studerande antagna direkt till magisternivån
Politices magisterutbildningen
Obs! Studerande antagna direkt till magisternivån

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Studieorientering för utbildningarna i Vasa

 

 

Uppdaterad 2.7.2018