Skriv här det du söker efter!

Välkommen på studieorientering!

Välkommen till ÅA för att studera!

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (24-28.8.2020). Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och få möjlighet att bekanta dig med din studiemiljö. Vi vill att ge dig den bästa starten på studierna genom att erbjuda det du behöver veta för att komma igång med studierna och få möjlighet att lära känna andra studerande och personalen.

Deltagande i studieorienteringen är obligatoriskt för dig som är kandidatstuderande inom ramen för kursen Akademiska studiefärdigheter (5 sp).

Pandemianpassat program

Studieorienteringen inleds utomhus måndagen den 24 augusti 2020 och i det sammanhanget blir du tilldelad tutorer som är med dig under hela orienteringsprogrammet. För platser, specifik tidpunkt och innehåll i studieorienteringens sessioner, se programmet för den utbildning du blivit antagen till. Programmet är planerat så att det både går at följa med det virtuellt och på plats på campus. Länkar till alla sessioner finns tillgängliga för alla, oberoende av om man redan aktiverat sina ÅA användarnamn och lösenord.

Stora grupper av studerande samlas inte samtidigt i stora auditorier, utan programmet är planerat så att alla nya studierande är i klassrum/föreläsningssalar i mindre grupper. Du får alltså följa med programmet under veckan tillsammans med tutorerna och programmet består av:

  • Att titta på färdigt inspelade sessioner och diskutera dem med varandra
  • Att följa med interaktiva webbinarier där du kan ställa frågor i chat-form
  • Att titta på live-streamade sessioner
  • Att ta del av vissa sessioner face-to-face, dock så att virtuellt deltagande är möjligt
  • Rundvandringar på campus med tutorerna
  • Rundvandringar i studiestaden med tutorerna

Det kommer att finnas handsprit och ansiktsmasker tillgängliga, men vi rekommenderar att du har egen ansiktsmask med sig. Alla skall också beakta säkerhetsavstånd så långt det är möjligt. Ifall man känner sjukdomssymptom, skall man inte komma till campus, utan följa med studieorienteringsprogrammet hemifrån virtuellt. Mera information om restriktioner vid Åbo Akademi i och med pandemin finns här.

De slutgiltiga studieorienteringsprogrammen:

De slutgiltiga programmen är publicerade. Små förändringar kan ännu förekomma.

Notera också följande den 25-27 augusti 11:00-14:00:

  • Vasa: Foajén i Akademill – nycklar för alla nya studerande i Vasa (kom ihåg ID)
  • Åbo: Axelias ingång – nycklar för nya studerande vid FNT och FSE (kom ihåg ID)
  • Åbo: Arkens gård – nycklar för nya studerande vid FHPT (kom ihåg ID), bibliotekskort för alla nya studerande i Åbo (kom ihåg ID), Studentkårens mottagning och kårkalendrar för alla nya studerande i Åbo
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (inklusive kandidat- och magisterstuderande i samhällsvetenskaper i Vasa)

 

 

Orienteringsschemat för Master´s Degree students and exchange students:

The programme can be found here

Uppdaterad 31.8.2020