Välkommmen på studieorientering!

Programmet för studieorienteringen för nya studerande publiceras här sommaren 2018.

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (27-31.8.2018) . Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och din studiemiljö.

På denna sida finns allmän information om sådant som är bra att känna till inför studiestarten, t.ex. studieplaneringsverktyget, guider, studentlunch, föreningsverksamhet m.m.

Här finns också fakultetsspecifik information, bl.a. schemat med tider och platser under studieorienteringsveckan (v. 35) – se närmare under din egen fakultet!

 

Uppdaterad 27.3.2018