Skriv här det du söker efter!

Välkommen på studieorientering!

Välkommen på studieorientering!

Välkommen till ÅA för att studera!

 

Presentationerna från studieorienteringen kommer att dyka upp på den här sidan under och efter orienteringsveckan.

Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (29.8-2.9.2022). Preliminära program hittas snart nedan. Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och få möjlighet att bekanta dig med din studiemiljö. Vi vill att ge dig den bästa starten på studierna genom att erbjuda det du behöver veta för att komma igång med studierna och få möjlighet att lära känna andra studerande och personalen.

Deltagande i studieorienteringen är obligatoriskt för dig som är kandidatstuderande inom ramen för kursen Akademiska studiefärdigheter (5 sp).

Utöver den obligatoriska studieorienteringen kommer vi som tillägg att v. 37 på måndagen 12.9 kl. 16 att hålla ett extra infotillfälle om tillgänglighet för den som vill komma och lyssna och ställa frågor. Mera information gällande detta kommer under studieorienteringen.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (inklusive kandidat- och magisterstuderande i samhällsvetenskaper i Vasa)

 

 

Orienteringsschemat för Master´s Degree students and exchange students:

The programme can be found here

Uppdaterad 24.3.2023