Skriv här det du söker efter!

Inled studierna

Inled studierna

Grattis till dig som fått en studieplats hos oss!

Vi ser fram emot att få välkomna dig till till våra campus i Åbo och i Vasa!

Här nedan finns information till dig som blir antagen sommaren 2021 med studiestart hösten 2021. Vi inleder med en studieorienteringsvecka 30 augusti – 3 september 2021, då du har möjlighet att bekanta dig med studiekompisar, tutorer, personal och studiemiljön samt får ta del av den information som hjälper dig att komma igång med studierna.

Alla som har ansökt om en studieplats i vårens gemensamma ansökan med studiestart hösten 2021 får besked om resultatet senast den 9.7.2021. Beskedet ges i ansökningstjänsten MinStudieinfo. De som inte har loggat in på ansökningstjänsten under ansökningstiden får besked per post.

Höstens undervisning

I juni meddelades riktlinjer för undervisningen under läsårets första period, 6 september 31 oktober 2021. Under den här tiden ordnas campusundervisning för kurser med färre än 30 deltagare och kurser med över 50 deltagare hålls online. För kurser med mellan 30 och 50 deltagare bedöms det från fall till fall om kursen ordnas på campus eller online. När du inleder studierna i höst kan du alltså ha kurser både på campus och online.

Riktlinjerna kan ändra ifall myndigheterna inför restriktioner som påverkar undervisningssituationen. Du hittar de aktuella coronainstruktionerna för studerande och personal här.

Steg för att inleda studierna

Det kan kännas förvirrande att komma igång, men med hjälp av denna checklista hoppas vi kunna hjälpa dig göra studiestarten blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Alla i personalen och alla studerandetutorer ser också fram emot att hjälpa dig komma tillrätta i livet som studerande vid Åbo Akademi.

  1. Ta emot studieplatsen: De som har fått studierätt 9.7 ska, senast 16.7.2021 kl. 15:00, meddela om de tar emot sin studieplats. Tidtabellen är samma för landets alla universitet och högskolor. Inom den gemensamma ansökan kan du antingen ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Studieinfo (se instruktioner här) eller skriftligen per post. För att kunna använda den elektroniska tjänsten behöver du ett finskt personnummer samt bankkoder, ett elektroniskt ID-kort, ett mobilcertifikat eller den secure-link den sökande har fått per e-post.
  2. Gör läsårsanmälan: Nya studerande anmäler sig elektroniskt vid Åbo Akademi. Anmälan görs i Studieinfo.fi och du kan göra en anmälan genast efter att du tagit emot studieplatsen. Anmälningstiden slutar den 3.9.2021 kl. 15:00. Läs mer om läsårsanmälan här. Ifall du varit frånvaroanmäld under ditt första studieår och nu vill inleda dina studier, skall du göra läsårsanmälan här efter att du aktiverat ditt användarnamn.
  3. Aktivera ditt användarnamn: Före studierna inleds, men tidigast 1.8.2021 behöver du aktivera ditt ÅA-användarnamn (ifall du antogs tidigare än 2021 är ditt användarnamn redan aktiverat), vilket du gör genom att logga in i Selfservice med dina finska bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. För mer instruktioner, se här.
  4. Studierna inleds den 30 augusti 2021 (vecka 35) med en studieorienteringsvecka.
  5. Redan inför studierna kan du vara i kontakt med din tutor, en längre hunnen medstuderande som hjälper dig tillrätta speciellt i början av studierna. Information om vem som är tutorer vid din utbildning hittar du här. Du har också en egenlärare som du kommer att träffa under studieorienteringsveckan.
  6. Sök bostad på studieorten. Här finns information om studiebostäder.
  7. Läs in dig på och ansök om studiestöd via FPA eller annat ekonomiskt stöd
  8. Bekanta dig med studentkåren vid Åbo Akademi (ÅAS)
  9. Bekanta dig med studieorten: omgivning, kulturella aktivitieter, motionsutbud med mera

Hjärtligt välkommen till Åbo Akademi!

Uppdaterad 10.8.2021