Skriv här det du söker efter!

Inled studierna

Inled studierna

Grattis till dig som fått en studieplats hos oss!

Vi ser fram emot att få välkomna dig till till våra campus i Åbo och i Vasa!

Här nedan finns information till dig som blir antagen sommaren 2024 med studiestart hösten 2024. Vi inleder med en studieorienteringsvecka 26 – 30 augusti 2024, då du har möjlighet att bekanta dig med studiekompisar, tutorer, personal och studiemiljön samt får ta del av den information som hjälper dig att komma igång med studierna.

Alla som har ansökt om en studieplats i vårens gemensamma ansökan med studiestart hösten 2024 får besked om resultatet senast den 4.7.2024. Beskedet ges i ansökningstjänsten MinStudieinfo. De som inte har loggat in på ansökningstjänsten under ansökningstiden får besked per post.

Steg för att inleda studierna

Det kan kännas förvirrande att komma igång, men med hjälp av denna checklista hoppas vi kunna hjälpa dig göra studiestarten blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Alla i personalen och alla studerandetutorer ser också fram emot att hjälpa dig komma tillrätta i livet som studerande vid Åbo Akademi.

 1. Ta emot studieplatsen: De som har fått studierätt 4.7 ska, senast 11.7.2024 kl. 15:00, meddela om de tar emot sin studieplats. Tidtabellen är samma för landets alla universitet och högskolor. Inom den gemensamma ansökan kan du antingen ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Studieinfo (se instruktioner här) eller skriftligen per post. För att kunna använda den elektroniska tjänsten behöver du ett finskt personnummer samt bankkoder, ett elektroniskt ID-kort, ett mobilcertifikat eller den secure-link den sökande har fått per e-post.
 2. Gör läsårsanmälan: Nya studerande anmäler sig elektroniskt vid Åbo Akademi. Anmälan görs i Studieinfo.fi och du kan göra en anmälan genast efter att du tagit emot studieplatsen. Anmälningstiden slutar den 30.8.2024 kl. 15:00. Läs mer om läsårsanmälan här. Ifall du varit frånvaroanmäld under ditt första studieår och nu vill inleda dina studier, skall du göra läsårsanmälan här efter att du aktiverat ditt användarnamn.
 3. Aktivera ditt användarnamn: Före studierna inleds, men tidigast under den första veckan i augusti 2024 behöver du aktivera ditt ÅA-användarnamn (ifall du antogs tidigare än 2024 går ditt användarnamn att aktivera också innan augusti), vilket du gör genom att logga in i Selfservice med dina finska bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. För mer instruktioner, se här.
 4. Registrera flerfaktorautentisering (MFA): Vid Åbo Akademi används MFA för att nå vissa tjänster, exempelvis Microsofts molntjänster (Teams, Officepaketet och intranätet). Du behöver ha tillgång till en Android telefon, Android platta, iPhone eller iPad för att kunna registrera dig. Registreringen sker första gången du försöker logga in till någon av tjänsterna.
 5. Genomför informationssäkerhetskursen: Åbo Akademi har infört en årligen återkommande informationssäkerhetskurs för alla användare av IT-miljön vid Åbo Akademi. Enligt rektors beslut är kursen obligatoriskt för alla. Om du inte slutför kursen inom utsatt tid (1 oktober) låses tillgången till ditt konto.
 6. Studierna inleds den 26 augusti 2024 (vecka 35) med en studieorienteringsvecka.
 7. Redan inför studierna kan du vara i kontakt med din tutor, en längre hunnen medstuderande som hjälper dig tillrätta speciellt i början av studierna. Information om vem som är tutorer vid din utbildning hittar du här. Du har också en egenlärare som du kommer att träffa under studieorienteringsveckan.
 8. Sök bostad på studieorten. Här finns information om studiebostäder.
 9. Läs in dig på och ansök om studiestöd via FPA eller annat ekonomiskt stöd.
 10. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Avgiften är 36,80€ för höstterminen 2024 och förfallodagen är 15 november 2024 om du har närvaroanmält dig senast 30.9.2024. Du får ingen faktura utan du ska betala avgiften på FPA:s webbsida.
 11. Bekanta dig med studentkåren vid Åbo Akademi (ÅAS).
 12. Bekanta dig med studieorten: omgivning, kulturella aktivitieter, motionsutbud med mera

Hjärtligt välkommen till Åbo Akademi!

Uppdaterad 4.6.2024