Skriv här det du söker efter!

Egenlärare och tutorer

Under studieorienteringen får du träffa din tutor och din egenlärare. Det är de som hjälper dej att komma igång med det praktiska, både gällande vardagslivet och det akademiska livet vid Åbo Akademi.

Din tutor är en äldre studerande från samma utbildningslinje som känner till universitetet och studierna.

Din egenlärare är en ur personalen som stöder dej med kursval och huvudämnesrelaterade frågor.

Uppdaterad 10.8.2018