Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i kultur, historia och filosofi

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

16–30.3.2022 kl. 15:00

Antagningen till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Alla humanistiska ämnen vid Åbo Akademi finns samlade i kvarteret Arken, vilket ger möjlighet till samarbete mellan ämnena. Studierna innebär såväl självständigt arbete som seminarier, gruppdiskussioner och föreläsningar om allt från medeltida gudsbegrepp och politisk konsumtion till Marcel Duchamps pissoar och genussystem. Som studerande får du personlig handledning av personalen vid ämnena. Småskaligheten gör att kontakten med undervisande personal är god, vilket i sin tur bäddar för en hemtrevlig stämning på fakulteten. Den intima studiemiljön vid ämnena kan lätt kompletteras med studier utomlands.

Studier inom humaniora ger dig ett brett kunnande och du får kännedom om samt lär dig förstå teorier, centrala begrepp och metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser. Stor vikt läggs vid mångsidiga färdigheter vad gäller text- och informationshantering, vilket är till nytta på många områden i arbetslivet som ständigt förändras. Utexaminerade har dessutom specialiserad expertis inom sin disciplin, och kan använda denna som grund för självständigt tänkande och/eller forskning.

Under utbildningen får du öva dig på bl.a. följande färdigheter:

  • organisations- och anpassningsförmåga
  • förmåga att tänka kritiskt
  • förmåga att hantera och analysera stora mängder text och information
  • ledarskap och förmåga att fungera individuellt
  • muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk

Dessa färdigheter kan du använda dig av i din kommande yrkeskarriär t.ex. för att lösa problem, bidra till kreativa lösningar inom sammanhang där man utvecklar ny kunskap och i kommunikation med andra. Du får beredskap att leda grupper, men kan också arbeta självständigt inom din bransch i krävande expertuppdrag eller som företagare.

Inom magisterprogrammet kan du välja bland följande huvudämnen; allmän historia, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, nordisk etnologi, nordisk folkloristik, nordisk historia och religionsvetenskap.

Inom magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi har du också möjlighet att välja en utbildning för arkivstudier och dokumenthantering. Denna utbildning är en möjlighet för dig som inleder studier i något av huvudämnena nordisk etnologi, nordisk folkloristik eller nordisk historia.

Om du är intresserad av magisterstudier på engelska inom samma område kan du bekanta dig med vårt internationella magisterprogram Master’s Degree Programme in Social Exclusion.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 16.3.2022 till 30.3.2022 kl. 15:00.

 

Huvudämnen

Medeltida marknad på Åbo gamla stortorg.

Allmän historia

Ämnet allmän historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur transnationellt och atlanthistoriskt perspektiv med fokus på det som skett utanför Norden.

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofi

Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. Att studera filosofi ger dig också mod att uttala dig i angelägna frågor när du märker att du har något att komma med.

Pärmbild på tidskriften Astra.

Genusvetenskap

Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande och kreativt.

Konstvetenskap

Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering.

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna,...

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer.

Taklampa

Nordisk etnologi

Våra vanor, rutiner, erfarenheter, föreställningar och livsstilar präglas av kulturmönster. Etnologin studerar dessa och hur de kan ändras i möten med andra människor och påverkas av faktorer som kön, etnicitet, klass och sexualitet.

Spelande studerande på Streetfestival.

Nordisk folkloristik

Genom olika expressiva uttrycksformer såsom berättelser, sagor, riter och myter markerar vi vad som är viktigt för oss i tillvaron. Denna folklore omfattar allt från sagor, mytomspunna djur och folkdräkter till fotbol...

Nordisk historia

Finlands svenska förflutna har stor betydelse för vårt samhälle idag. Ämnet nordisk historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur ett nordiskt perspektiv. Som historiestu...

Takmålning i Åbo domkyrka.

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt.

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens betydelse och utveckling och är en bra språngbräda till ett arbete med musik- eller kulturadministration. Riku Tuominen, musikvetenskap

Manlig studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo