Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i energiteknik

Niloufar Sadat Ghavami Masouleh.
Niloufar Sadat Ghavami Masouleh

M.Sc. (Tech.) Niloufar Sadat Ghavami Masoulehs doktorsavhandling i energiteknik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Advances in Process Integration Studies for Novel Biorefinery Concepts and Biofuel Production for Sustainability Transformation.

Disputationen äger rum den 3 maj 2024 kl. 13.15 i Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är Assistant Professor Mauro Prestipino, Università degli Studi di Messina, Italien och kustos är biträdande professor Cataldo De Blasio, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Processintegration inom cirkulär bioekonomi syftar till att inkludera valoriseringsprocesser i befintliga avfallsgenererande sektorer, särskilt avfall relaterat till befolkningstillväxt och mänskliga aktiviteter. Hydrotermiska processer passar för dessa avfallsströmmar, men det finns en forskningslucka angående deras effektiva behandling.

Forskningsprojektets huvudmål är att främja övergången till cirkulär ekonomi genom att undersöka ekonomiskt och tekniskt genomförbara processer för bioraffinaderier. Syftet är att utveckla bioraffinaderikoncept som förbättrar energi- och resursåtervinning från avfall och främjar cirkularitet. Fallstudier inkluderar integration av hydrotermiska processer med biogasanläggningar.

Bioraffinaderikoncept bör utvecklas efter produktkrav eller återvinningsbehov och typen av biomassaavfall. Forskningen lyfter fram operativa aspekter och föreslår nya integrationskoncept för att förbättra ekonomisk prestanda samt återvinning av mineraler och näringsämnen. Förslagen inkluderar hydrotermisk förkolning av rötrest följt av superkritisk vattenförgasning, samt hydrotermisk kondensering av avloppsslam och förkolning av rötgas.

Niloufar Sadat Ghavami Masouleh är född 1988 i Iran. Hon kan vid behov nås per e-post niloufar.ghavami@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.